btbilgi

Şirketlerin her gün karşı karşıya kaldığı siber saldırılar ve bunları engelleyebilmek için çabaları, onları olumsuz yönde etkilemekte. Bu süreçte kurumlar maddi zarar ve itibar kaybı yaşıyorsa, çalışanları da başka açılardan sıkıntılar çekiyorlar. Kaspersky’nin ‘Kurumsal güvenlikle ve çalışanların özel hayatıyla ilgilenmek: Siber güvenlik şirketler ve çalışanları için neden hayati önem taşıyor?’ başlıklı raporu, siber güvenlik vakalarının insani yönünü ele almakta.

Yoğun yaşanan iş stresi çalışanların iş ve hayat dengesine, verimliliğine ve motivasyonuna zarar veriyor. Rapora katılan çalışanların yüzde 76’sı iş stresinin kişisel ilişkilerini etkilediğini belirtmiş. Bu sebeple işini bırakanların oranı ise yüzde 16 seviyesinde. İş bırakılmasa bile aksamalar söz konusu olabiliyor. Stres nedeniyle işe gelinmeyen gün sayısının artmasının, büyük kurumsal şirketlere maliyetinin yıllık 3,5 milyon dolara varabildiği belirtilmekte.

Rapora göre siber güvenlik vakaları iş deneyimlerine olumsuz katkıda bulunuyor. Tüm dünyada KOBİlerin (yüzde 48 oranla) ve kurumsal şirketlerin (yüzde 53 oranla) yaklaşık yarısı, geçtiğimiz yıl en az bir kez veri sızıntısı deneyimlemiş. İşletmede yaşanan bir veri sızıntısı sonrasında durumu düzeltmekle görevli BT ve BT güvenliği yöneticilerinin yaşadığı kişisel sorunlar, aşağıdaki grafik ile özetlenmiş.

Siber güvenlik vakaları özel hayatı olumsuz etkiliyor
Kaynak: Kaspersky

Raporun Türkiye ile ilgili verileri arasında dikkat çeken şey, yöneticilerin en çok yaşadığı sorunların ikinci sırasında yüzde 28 ile stres olması gösteriliyor. Gelişmiş vaka müdahalesi uygulamalarına sahip büyük kurumlarda çalışanlardan, özel BT güvenliği departmanı bulunmayan KOBİlerde çalışanlara kadar tüm sistem yöneticileri siber güvenlik vakaları ile karşı karşıya kaldıkça stres seviyeleri gözle görülür biçimde artıyor.

Kaspersky Amerika İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Alena Reva raporun bulguları ile ilgili şunları aktarmış: “Şirketlerde yaşanan siber güvenlik vakalarından bahsederken genellikle para, müşteri güveni ve diğer kurumsal sonuçlar gibi konulara odaklanıyoruz. Ancak dikkate almamız gereken başka bir konu daha var: Çalışanlar böyle vakalarda neler yaşıyor? İş yerinde stresin artmasının veya iş ile yaşam dengesinin bozulmasının çalışanların verimliliğini ve daha da önemlisi fiziksel ve ruhsal sağlığını etkilediğini söyleyeme gerek bile yok. Bu durum kesinlikle hafife alınmamalı çünkü dışarıda olumsuz düşüncelerini paylaşan çalışanlar markanın itibarına zarar verebilir. Veri sızıntısı nedeniyle itibarı sarsılan bir şirket için böyle bir durum özellikle son derece önemlidir.”

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.