btbilgi

Gelecek nesil kablosuz teknolojiler gelecek birkaç yıl içinde dünya çapında yayılmış olacak. Bunların içinde en büyük dikkati de 5G ve Wi-Fi 6 çekiyor. Yeni bir araştırmanın sonuçları, bu iki teknolojinin önümüzdeki üç yıl içinde işletmeler için kritik rol oynayacağını ifade etmekte. Şirketler üç sene içinde iletişim teknolojilerine basit bir yükseltme olarak değil; çalışma şekillerini, sunulan ürün ve hizmetleri tamamen dönüştürmek için önemli bir fırsat şeklinde bakıyorlar.

Gelişmiş kablosuz çözümlerin benimsenmesi üzerine gerçekleştirilmiş yeni Deloitte araştırması 2020’nin ilk çeyreğinde yapılmış. Çalışma için yıllık geliri 250 milyon dolar ile 5 milyar dolar arasında değişen şirketlerdeki 415 BT yöneticisi ve ürün/hizmet yöneticisi ile görüşme yapılmış. Yöneticilerin yüzde 48’inin C seviyesinde, yüzde 20’sinin VP veya birimi yöneticisi seviyesinde ve yüzde 32’sinin müdür seviyesinde olduğu aktarılıyor.

İşletmelerde kablosuz ağ yatırımlarını yönlendiren yöneticilerin yüzde 48 kadarının CEO veya başkan seviyesinde olduğu, yüzde 29’unun C seviyesindeki yöneticiler olduğu raporda yer almakta. Buna bakılırsa yeni teknolojilere geçme konusunda sadece BT yöneticileri heyecanlı değil, üst seviye yöneticiler de geçişe büyük ölçüde sıcak bakmakta.

5G ve Wi-Fi 6, gelecek üç yıl işletmelerin odağında
Kaynak: Deloitte

Teknik dönüşümde kilit rol

Araştırma raporuna bakılırsa çalışmaya katılan BT yöneticilerinin yüzde 86’sı 5G ve Wi-Fi 6 teknolojilerinin şirketlerini üç yıl içinde dönüştürmesini bekliyor. Yüzde 79’u ise sektörlerinde aynı şekilde kalıcı dönüşümler beklemekte. Katılımcıların yüzde 76’sı 5G ağlarının kritik öneme sahip olacağını söylerken, benzer şekilde Wi-Fi 6 için de beklenti oranı yüzde 70 seviyesinde. Şirketlerin yüzde 57’si iki ana kablosuz teknolojiden en az birini uygulamaya sokacağını aktarırken, yüzde 37’si bunu gelecek bir yıl içinde yapacağını açıklıyor.

Servisler için kritik

İşletmelerin yüzde 95’i gelişmiş kablosuz ağın, şirketlerinin bulut çözümleri açısından ‘çok önemli’ veya ‘son derece önemli’ olduğunu söylemiş. Önem seviyesinde bulutu yüzde 91 ile veri analizi çözümleri, yüzde 84 ile yapay zeka ve yüzde 83 ile uç bilgi işlem/ IoT uygulamaları takip ediyor.

Ağ güvenliği

Yöneticiler yeni nesil ağ çözümlerini uygulama noktasında en büyük zorluk olarak yüzde 56 ile güvenliği gösteriyorlar. Katılımcıların yüzde 75’i bu süreçte hizmet sağlayıcılarını yeniden değerlendirebileceklerini düşündüklerini aktarmış. Yaklaşık yüzde 80 kadarı uygulama ve hizmetlerini öncelikle genel (yüzde 64 oranla) veya özel (yüzde 36) bulutlara kurmayı planlıyor. Raporda bu bulgunun, şirketlerin veri yönetiminde kendi dahili ağlarındansa geleneksel bulut sağlayıcılarına daha fazla güvendiğinin bir işareti olduğu ifade edilmiş.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.