btbilgi

Koronavirüs yüzünden dünya çapındaki küçüklü büyüklü tüm şirketler zor zamanlar yaşadı. Hükümetlerin karantina süreçleri yüzünden şirket çalışanları uzun süre işlerini evden yürütmek durumundaydı. Fakat yeni bir araştırmaya göre, salgın sona sona erdikten sonra da BT yöneticileri uzaktan çalışma düzeninden çok kopmaya niyetli değiller. Citrix adına araştırma firması Censuswide tarafından yürütülen çalışmanın sonuçlarına bakılırsa, çalışanların uzun süredir talep ettikleri daha esnek çalışma biçimleri sonunda kalıcı şekilde gerçekleşiyor.

Citrix’in araştırmasında yedi ülkedeki farklı sektörlerden 3 bin 700’ün üzerinde orta ve büyük ölçekli kuruluş ile görüşülmüş. Görüşülen BT yöneticileri dörtte üç oranında (yüzde 75) çalışanların ofise dönmede isteksiz olacağına inanmakta. BT karar alıcılarının üçte ikisinden fazlasına göre (yüzde 69 oranla), çalışanların büyük çoğunluğu evden çalışmanın şaşırtıcı bir şekilde kolay olduğunu kabul etmiş. Yüzde 71’i ise uygulamaya koydukları teknolojinin, iş birliğini uzaktan da olsa etkili biçimde devam ettirebildiğini farketmişler.

Bu bulguların sonucu olarak, katılımcıların yüzde 62’si fiziksel BT altyapılarını küçültmeyi ve buluta geçişlerini hızlandıracaklarını ifade etmişler. BT yöneticileri yüzde 42 oranla dijital çalışma alanı platformlarının uygulamaya konulacağını öngörüyor. Yüzde 44 kadarı ise uzun vadede uzaktan çalışmayı hızlandırmak için genel bulut hizmetlerine başvurmakta olduğunu aktarmış.

Fakat iler tahmin edildiği kadar kolay değil gibi, büyük dönüşüm sancılı olabilir. BT liderlerinin yaklaşık yarısı (yüzde 48 oranla), kuruluşlarının evden çalışmakta olan çalışanların büyük çoğunluğunun esas alındığı bir iş sürekliliği planına sahip olmadığını söylemiş. Yüzde 61’i ise geçiş yapmayı zorlayıcı buluyor. Burada BT departmanlarının karşı karşıya geldiği en büyük sorunlardan birincisi, çalışanların evden çalışmalarının bir sonucu olarak bilgi güvenliği konusunda yetersiz olmaları (yüzde 70 oranla). Onu yetkisiz yazılımlar kullanan çalışanlarda yaşanan ani artışlar (yüzde 54 oranla) ve sanal kişisel ağa (VPN) ilişkin planlı olmayan kapatma işlemleri (yüzde 23 oranla) takip etmekte.

Tüm bu sıkıntılar BT ekiplerinin stres seviyelerini artırmakta. Rapora göre yüksek düzeyde stres altında olduğunu bildiren BT ekiplerinin dörtte üçünden fazlası (yüzde 77 oranla) uzaktan çalışma sürecinde olumsuz yönde etkilenmişler. Katılımcı BT liderlerinin dörtte üçünden fazlası (yüzde 77), bu duyguyu paylaşıyor ve BT’nin halihazırda ‘kuruluşları için iş açısından kritik’ olarak görüldüğünü belirtiyorlar.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.