btbilgi

Teknoloji firması Dell Technologies, iki yılda bir ‘Küresel Veri Koruma Endeksi’ (GDPI) yayımlamakta. Bu seneki çalışmanın analizlerinin ele alındığı 2020 Durum Analizi raporunda, 15 EMEA ülkesinden 1.000 BT yöneticisi ile araştırma yapıldığı aktarılmakta. Araştırmada 250’den fazla çalışana sahip kamusal ve özel kuruluşlarda görev alan karar alıcılara, gelişmiş teknolojilerin veri koruma hazırlığı üzerindeki etkisi sorulmuş.

Raporda ön plana çıkan bulgular arasında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ülkelerindeki kuruluşların bir yıl öncesine kıyasla neredeyse ortalama yüzde 73 daha fazla veri yönettiği var. Ayrıca veriyi değerli gören ve veri üzerinden değer kazanan veya gelecekte kazanmayı planlayan kuruluş sayısının arttığına (2018’de yüzde 70 iken 2019’da yüzde 79) dair olumlu bir gelişme de söz konusu. Fakat bu ani veri artışıyla birlikte doğal olarak bazı zorlukların da ortaya çıktığı belirtilmekte. Katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde 81) mevcut veri koruma çözümlerinin tüm gelecek iş gereksinimlerini karşılayamayacağına inanıyor.

Araştırmaya göre, kuruluşlar artık 16,40 petabayt (PB) veri yönetiyor ve bu rakam, 2018’deki ortalama 9,47 PB’a kıyasla yüzde 73, 2016’daki 1,53PB’a kıyasla yüzde 975 artış göstermiş durumda. Tüm bu veriler için en büyük tehdit, sayısı gittikçe artan siber saldırı, veri kaybı ve sistem arıza süreleri gibi çeşitli yıkıcı olaylar. Kuruluşların çoğu (2018’de yüzde 80 iken 2019’da yüzde 77) geçtiğimiz 12 ay içinde yıkıcı bir olaya maruz kalmış. Ve yüzde 60’lık bir diğer dilimin de gelecek 12 ay içinde kuruluşlarının yıkıcı bir olay yaşayacağından endişe duyduğu rapor edilmekte.

Bundan daha endişe verici bir bulgu olarak şu verilmiş: Birden fazla veri koruma tedarikçisiyle çalışan kuruluşlar, verilerine erişimi önleyebilecek bir siber olaya karşı neredeyse iki kat daha zayıf (tek bir satıcı kullananların yüzde 20’si, iki veya daha fazla satıcı kullananların yüzde 35’i). Buna rağmen birden çok veri koruma tedarikçisi kullanmak yaygınlaşıyor: Kuruluşların yüzde 78’i iki veya daha fazla sağlayıcının veri koruma çözümlerini tercih ediyor, bu da 2016’daki rakama kıyasla yüzde 20 daha fazla.

Kesinti maliyeti de endişe verici bir oranda artmakta. Arıza süresinin ortalama maliyeti 2018’den 2019’a yüzde 93 artmış. Bunun da yıllık olarak tahminen ortalama toplam 517 bin 872 dolar yerine 1 milyon 390 dolar maliyet olduğu hesaplanmış. Ancak veri kaybının ortalama maliyeti 2018’de 999 bin 338 dolarken, 2019’da 915 bin 994 dolara gerilemiş. Bu maliyetlerin tek bir veri koruma tedarikçisi kullanan kuruluşlara kıyasla, birden çok satıcı kullanan kuruluşlarda çok daha büyük bir artış gösterdiği ifade edilmekte. Arızaya ilişkin maliyetlerde neredeyse ortalama iki kat, veri kaybı maliyetlerindeyse neredeyse ortalama beş kat daha fazla.

Araştırmaya göre neredeyse tüm bölgesel kuruluşlar yeni veya gelişmekte olan teknolojilere belirli bir düzeyde yatırım yapıyor. Ancak katılımcıların neredeyse dörtte üçü (yüzde 69), bu gelişmekte olan teknolojilerin veri koruma konusunda daha fazla karmaşıklık yarattığına inanırken yüzde 56’sı gelişmekte olan teknolojilerin veri koruma için risk oluşturduğunu belirtmiş. Yeni veya gelişmekte olan teknolojileri kullananların yarısından fazlası, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bu teknolojiler için yeterli veri koruma çözümleri bulmakta zorlanıyor:

  • 5G ve bulut uç altyapısı (yüzde 61)
  • Yapay zeka ve makine öğrenimi platformları (yüzde 51)
  • Bulut tabanlı uygulamalar (52yüzde )
  • Nesnelerin İnterneti ve uç nokta (yüzde 56)
  • Robotik süreç otomasyonu (yüzde 47)

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 81’i, kuruluşlarındaki mevcut veri koruma çözümlerinin gelecek tüm iş zorluklarını karşılamaya yeterli olmayacağına inanıyor. Katılımcıların şu alanlarda güven yetersizliği yaşamakta olduğu aktarılmış:

  • Siber saldırılardan verileri kurtarma (yüzde 73)
  • Veri kaybı olaylarından sonra verileri kurtarma (yüzde 69)
  • Bölgesel veri yönetişimi yönetmeliklerine uyum sağlama (yüzde 66)
  • Yedekleme ve kurtarma hizmet düzeyi hedeflerine ulaşma (yüzde 67)
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.