btbilgi

Forbes Insights ve Vertiv’in birlikte gerçekleştirdiği yeni bir çalışma, firmaların hızla büyüyen bilgi işlem ihtiyaçlarının veri merkezleri tarafından nasıl ele alındığına bir bakış sunuyor. Dünyanın farklı bölgelerinden ve sektörlerinden 150 veri merkezi yöneticisi ve kıdemli BT yöneticisi ile yapılan araştırmanın sonuçları bir raporda ele alınmış.

‘Modern Veri Merkezi: BT Yeni Teknolojilere ve Hiper Bağlanabilrliğe Nasıl Adapte Oluyor?’ (The Modern Data Center: How IT is Adapting to New Technologies and Hyper-Connectivity) başlıklı raporda, veri merkezleri için pek iç açıcı olmayan bulgulara ulaşılmış. Gelişme sürecindeki kuruluşların veri merkezi ile ilgili karşılaştığı acil bazı sorunlar bulunuyor. Bunlar kısaca veri merkezini yükseltmeye hazır olmama durumu, altyapı ile ilgili zorluklar ve devamlı personel değişiklikleri olarak özetlenmiş.

Araştırma sonuçları, günümüzün dönüşmekte olan veri ekosistemindeki rahatsız edici boyutta planlama ve hazırlık eksikliğine dikkat çekmekte. BT yöneticileri ve mühendislerin yaklaşımları arasında büyük bir tezat bulunduğu gözlemlenmiş. Katılımcıların yüzde 71’i veri merkezlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtmiş. Veri merkezi karar vericilerinin sadece yüzde 29’u var olan tesislerin ihtiyaçlarını karşıladığını, yüzde 6’sı veri merkezlerinin ihtiyaçlarından fazlasını verdiğini söylüyor. Yöneticilerin yüzde 11’i kendi veri merkezlerinin ihtiyaçların ötesini karşılamak için güncellendiğini söylerken, mühendislerin sadece yüzde 1’i bu fikre katılıyor.

Katılımcılar kendi kurulumunu yapan ve kendini iyileştirebilen veri merkezleri konusunda kendilerinden emin. Yüzde 24’ü 2025 yılına kadar kendilerine ait veri merkezlerinin yarıdan fazlasının kendini ayarlayabilen, yüzde 32’si ise yarıdan fazlasının kendini iyileştirebilen özellikte olacağına inandığını aktarmış.

Araştırma raporunda ön plana çıkartılan diğer bazı sonuçlar şu şekilde listelenmekte:

  • CIO ve CTO’ların yüzde 92’si kendi işleri için yakın gelecekte daha yüksek indirme hızlarına ve düşük gecikme sürelerine ihtiyaç duyacaklarını belirtmekte.
  • Yüzde 63’ü bant genişliği ihtiyaçlarının her an karşılanmasında zorluk yaşadıklarını açıklamış.
  • Veri merkezleri açısından en çok gelişme beklenen iki alan güvenlik (yüzde 45) ve bant genişliği (yüzde 43) olarak saptanmış.
  • Katılımcılara göre şirketlere rekabet avantajı sağlayan en önemli özellikler güvenlik (yüzde 43), yedekleme ve acil durum hazırlığı (yüzde 33), yeni teknolojileri entegre etme (yüzde 28) ve bant genişliği (yüzde 27).
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.