btbilgi

Yapay zeka ilerlemenin ve büyümenin küresel itici güçlerinden biri haline geliyor. Bir PwC araştırmasına göre, bugün ve 2030 yılı arasında yapay zekanın Çin’de GSYİH’yi yüzde 26, Kuzey Amerika’da yüzde 14 ve Avrupa’da ise yaklaşık yüzde on civarında artırması söz konusu. Bu teknoloji daha şimdiden ulaşım, iklim değişikliği, tıp ve tarım gibi birçok alanda sorunları çözüp, çözümleri de optimize etmeye yaramakta. Ama önemli bir konu var ki, o da bu teknolojinin kullanımının ortaya çıkarttığı etik problemler.

Bosch firması 2025 itibarıyla tüm ürünlerinin ya yapay zeka içermesini ya da yapay zeka yardımıyla geliştirilmiş veya üretilmiş olmasını hedeflemekte. Bir başka hedef ise yapay zeka ürünlerinin sağlam, güvenilir ve açıklanabilir olması. Bu sebeple akıllı ürünlerde yapay zekanın kullanımını yöneten bir dizi bağlayıcı kural belirlenmiş. Bu kuralların oluşturulma sürecinin ahlaki dayanağının, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’nde yer alan değerler olduğu bilgisi veriliyor.

Bosch’un yapay zeka etik kuralları, insan gözetimi olmadan yapay zekanın insanlar hakkında herhangi bir karar almamasını şart koşmakta. Bu noktada üç olası yaklaşım tanımlanmakta:

  • Bosch tarafından geliştirilen yapay zeka ürünlerinde, teknolojinin verdiği kararlarda kontrol insanlarda olmalıdır. İlk yaklaşımda (kontrol insanda) yapay zeka, insanların nesneleri veya organizmaları sınıflandırmasına yardımcı bir karar destek uygulaması gibi sadece yardım amacı taşır.
  • İkinci yaklaşımda (insan döngünün içerisinde) ise bir akıllı sistem, insanların istediği zaman geçersiz kılabileceği kararları bağımsız bir şekilde ele alır. Buna örnek olarak, insan sürücünün örneğin bir park destek sisteminin kararlarına doğrudan müdahale edebileceği kısmi otonom park etme gösterilebilir.
  • Üçüncü yaklaşım (insan sürecin üzerinde), acil fren sistemleri gibi akıllı teknolojilerle ilgilidir. Bu noktada mühendisler, geliştirme süreci sırasında belirli parametreler tanımlar. Burada, karar verme sürecinde insan müdahalesi bulunmaz. Parametreler, yapay zekanın sistemi etkinleştirip etkinleştirmemeye karar vermesine ilişkin dayanak sağlar. Mühendisler, geçmişe dönük olarak sistemin tanımlanan parametrelerin içerisinde kalıp kalmadığını test eder. Gerek olması halinde, bu parametreler ayarlanabilir.

Bosch’un yapay zeka etik kuralları içerisinde yer alan ilkeler ise şöyle özetlenmekte:

  • Tüm Bosch yapay zeka ürünleri, şirketin bir yenilik arayışını sosyal sorumluluk hissi ile bir araya getiren ‘Yaşam için teknoloji’ sloganını yansıtmalıdır.
  • İnsanları etkileyen yapay zeka kararları, son söz insanda olmadan alınmamalıdır. Yapay zeka, insanlar için bir yardımcı ve araç olmalıdır.
  • Yapay zeka ürünleri güvenli, sağlam ve açıklanabilir olmalıdır.
  • Şirketimizin temel değerlerinden biri olan ‘güven’ doğrultusunda, Bosch kendini güvenilir yapay zekaya adamıştır.
  • Yapay zekaların geliştirilmesi sırasında, yasallık ilkesine ve diğer etik ilkelere uyulacaktır.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.