btbilgi

Çalışan deneyimi, ancak müşteri deneyimi kavramı tam oturduktan sonra yükselen bir diğer yaklaşım. Görülen o ki, şirketlerin başarı yolunda müşteri deneyimine verdikleri önem kadar çalışan deneyimini de önemsemeleri gerekiyor. Yapılan araştırmalar başarının çalışanlardan en iyi şekilde yararlanmaktan değil, en iyi durumlarında olmalarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlayan bir deneyim sunmaktan ibaret olduğunu göstermekte.

‘Dijital sağlık’ kavramı da çalışan deneyimi ile birlikte kurumların kültürüne eklenen bir başka kavram. ‘İşyerindeki teknolojilerle sağlıklı ve bilinçli bir etkileşim’ olarak tanımlanan dijital sağlık, çalışanlarla kurum arasındaki bağlantıların daha olumlu hale getirilmesine yaramakta. Citrix ve Quartz Insights tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, bu yaklaşımın çalışan memnuniyetini ve üretkenliğini giderek daha fazla etkilediğini ortaya koymuş.

‘Yeni Bir Dijital İyilik Çağını Hazırlamak’ (Priming a new era of digital wellness) başlıklı araştırma, çalışan deneyimi ve dijital sağlık konularında başarının sırrını teknolojiye bağlamakta. ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Brezilya, Çin, Japonya ve Avustralya’daki farklı sektörlerden 1.000’den fazla çalışanın katıldığı araştırmadanın sonuçları ilginç bulgular sunuyor. Mesela ‘iyi teknolojiye’ erişimi olan katılımcıların yüzde 90’ı kendini daha üretken hissediyor. Çalışmaya katılanların yaklaşık yüzde 84’ü, sadece sezgisel ve kullanımı kolay uygulamalar istediğini belirtmiş.

Her dört katılımcıdan üçü teknolojinin yarattığı sürtünmenin ortadan kaldırılması, yapmaları için işe alındıkları ve yapmak istedikleri anlamlı işe odaklanabilmeleri için otonom teknolojilerine güveniyor. Çalışanlar tüm günlerini harcamalarına sebep olan görevlerin otomatikleştirilip daha verimli hale getirilmesi gerektiğine inanmakta. Rapora bakılırsa çalışanlar zamanlarını satın alma emirleri göndermek, masrafları dosyalamak veya bilgi aramak için harcamak istemiyorlar. Yaratıcı ve yenilikçi olmak ve değer kazanmak için özel becerilerini kullanmak istiyorlar.

Faktörleri önem sırasına göre en iyi işlerini yapmalarına olanak tanıyan bir işyeri ortamı yaratma yetenekleri açısından sıralamaları istendiğinde, katılımcılar esnek iş düzenlemelerini üçüncü sıraya, maaş ve liderliğin hemen arkasına ve etkin teknolojiye erişimin önüne koymuş. Yüzde 75’ten fazlası çalışma programlarında daha fazla esnekliğin yenilik yapmalarına ve daha yaratıcı olmalarına yardımcı olacağını düşünüyor.

Araştırma sonuçlarında katılanların yüzde 75’inden fazlasının, iş günü optimizasyonu sayesinde işleriyle kişisel yaşamları arasında daha iyi bir denge kurmalarına yardımcı olabileceğine ve psikolojik yıpranmayı önleyebileceğine inandığı aktarılmış. Bu da ancak günlük işlerin akıllı ve kişisel bir şekilde organize edilmesi, yönlendirilmesi ve otomatikleştirilmesi ile mümkün denilmekte. Katılımcıların yüzde 80’i liderliğin bunu bir öncelik haline getirmesi gerektiğini savunmakta.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.