btbilgi

Standart bir çalışma haftası beş günden oluşmakta, Pazartesi’den Cuma akşamına kadar. Fakat bu durum genelde kötüye doğru gitmekte. Her ne kadar daha esnek çalışma biçimlerine doğru bir değişimden bahsedilse bile, araştırmalar ‘fazla mesai’ kavramının kötüye kullanıldığı altı günlük bir çalışma haftası standartına doğru gidildiğini gösteriyor. SAAS, sanal işyeri ve bulut bilişim hizmetleri sunan Citrix firması yaptırdığı bir araştırma ile beş veya altı günlük bir çalışma haftasına karşılık, tam tersine dört günlük bir haftanın daha verimli olup olmayacağını araştırmış.

Çalışmada İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Meksika, Kanada, Norveç, İsveç ve Danimarka’da ofisten ve evden çalışan 3 bin 750 kişi ile görüşülmüş. Katılımcılara mevcut çalışma saatleri ve gelecekte dört günlük bir çalışma haftası konusundaki fikirleri sorulmuş. Bulgular büyük çoğunluğun dört günlük çalışma haftası fikrini desteklediğini gösteriyor. Yanıt verenlerin yüzde 87’si işverenleri tarafından teklif edilmesi durumunda bu seçeneği kabul edeceğini belirtmiş. Yüzde 41 kadarı ise mevcut iş yüklerine göre dört günlük çalışma haftasının uygun olacağını kabul ediyorlar.

Özellikle genç nesillerin tercih ettiği esnek çalışma koşulları giderek yayılıyor. Yine de şimdiye kadar pazara sunulmuş tüm mobil ve uzaktan çalışma çözümlerine rağmen, insanlar işe ‘gitmeye’ devam ediyor. Çalışmaya katılanların yüzde 53’ünün, düzenli olarak belirlenmiş saatlerde çalışmayı (yani geleneksel 9’dan 5’e) kapsayan iş akitlerine sahip olduğu ortaya çıkartılmış. Tüm katılımcıların yalnızca yüzde 4’ü, belirli mesai saatlerinin bulunmadığı tamamen esnek bir biçimde çalışıyor.

Fazla mesai kavramının günümüz iş hayatında kötüye kullanıldığı da bir gerçek. Araştırmaya cevap veren ofis çalışanlarının yüzde 86’sı, tercih ettikleri mesai saatlerinin dışında çalışmanın sıradan hale gelmiş olduğunu açıklamışlar. Bu kategoridekilerin yüzde 47’si, her gün ya da çoğu günler fazla mesai yapıyorlar. Katılımcıların yarısı (yüzde 51 oranla) ülkelerinin bir fazla mesai salgını ile karşı karşıya olduğunu düşünüyor.

Tercih edilen saatlerin dışında çalışma süresine bakıldığında, ortalama haftada dört saat 36 dakika fazla mesaiye kalındığı saptanmış. Katılımcıların yüzde 21’i haftada sekiz saat (toplamda ek bir gün kadar) ya da daha uzun süre fazla mesai yapıyor. Katılımcıların yüzde 52’si, çalışma haftalarının dört günden çok altı güne daha yakın gibi geldiğini hissediyorlar.

Ne yazık ki dört günlük bir çalışma haftası fikri, bir süre daha fikir olarak kalacak gibi. Çalışanların büyük kısmının, işverenlerinin aynı maaş ile dört günlük bir çalışma haftası teklif etmesi için en az 6 yıl daha olduğuna inandığı ifade edilmekte. Yüzde 54’lük bir kesim ise, işverenlerinin bunu hiçbir zaman teklif edemeyeceğini düşünüyor. Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 1’ine şu anda dört günlük bir çalışma haftası seçeneği sunulmuş durumda.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.