btbilgi

Hibrit bulut sistemleri son yıllarda şirketlere daha güvenli ve avantajlı gelmekte. Bu yaklaşımı benimseyen kullanan şirketlerin sayısı giderek artıyor. Nutanix tarafından her sene yayımlanan ‘Kurumsal Bulut Endeksi’nin 2019 raporu (Enterprise Cloud Index 2019), küresel şirketlerin yüzde 85’inin hibrit bulutu tercih ettiklerine işaret etmekte. Hibrit buluta yönelimin ana sebepleri olarak maliyet avantajı, esneklik ve güvenlik gibi faydaları gösterilmekte.

Bazı kurumlar kendi bünyelerindeki bulut özellikli BT altyapılarını kullanıyor. Bunlar kurumsal bir veri merkezinde çalışan veya bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı tarafından özel olarak barındırılan özel bulut sistemleri (private cloud) olarak nitelendirilmekte. Üçüncü taraf küresel bulut hizmet sağlayıcılarından alınan bulut hizmetleri de şirketlere avantajlar sunuyor (public cloud). Bulut kullanmak isteyen şirketler, kendi ihtiyaçlarına göre bu iki seçeneğin karışımını sunan hibrit bulut servislerini seçebiliyorlar. Bu şirketler kurumsal uygulamalarını kendi BT altyapılarında, diğer hizmetlerini ise küresel olarak sağlanan bulut hizmetlerinde çalıştırabiliyor.

Dünya çapında 2 bin 650 adet BT karar vericinin görüşüne başvurulan Nutanix raporuna göre, küresel şirketlerin yüzde 49’u tüm BT altyapı operasyon ihtiyaçları için hibrit bulutu yeterli buluyor. Yüzde 73 kadarı web uygulamalarını geleneksel bulut hizmetlerinden dahili altyapılara kaydırmaya başlamış. Bu kaydırma dahilinde, bulut türleri ve altyapıları arasında uygulama mobilitesi büyük ölçüde önemli (yüzde 61 oranı ile) bulunuyor. Ayrıca yüzde 60’ı için yakın gelecekteki bulut yatırımları kararında en önemli faktör güvenlik.

Bulut hizmetleri sunan Microsoft Azure’un verdiği bilgiye göre ise, Orta Doğu bölgesindeki şirketlerin yüzde 43’ü gelecek iki yıl içinde hibrit bulut kullanmaya başlayacaklar. Microsoft hibrit bulutun, “olası tüm seçeneklerin en iyisi” şeklinde öne çıkmakta olduğunu belirtmiş. Burada avantajlar mümkün olan en düşük veri açığı kalma riski, esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği olarak sıralanmakta.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.