btbilgi

Veri merkezi şirketi Equinix’in gerçekleştirdiği bir araştırmanın sonuçları, bulut bilişim ve bulut hizmetleri konularında kuruluşların iş ortakları yaklaşımlarını ortaya koyuyor. Sekiz Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi ülkesinde (İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İrlanda, Finlandiya, Türkiye ve BAE) düzenlenen bağımsız çalışma, bu bölgelerde 836 Bilişim Teknolojileri (BT) karar vericisine ulaşmış ve iş ortakları ekosisteminin geleceğine ilişkin görüşlerini toplamış.

Üst düzey kurumsal BT sektörü profesyonellerinden alınan bilgilere bakılırsa, karar vericilerin neredeyse yarısı (yüzde 48) bulut tabanlı hizmetlere erişmek için iş ortaklarını kullanıyorlar. Ayrıca raporda bulut bilişimin firmaları iş ortaklarıyla çalışmaya yönelten bir numaralı faktör olduğu ortaya konulmakta.

Bulut dönüşümünün yanı sıra, daha önce geleneksel olarak şirket içinde yönetilen hizmetlerin iş ortakları üzerine taşınmaya başlandığına da dikkat çekilmiş. İşletmelerin daha önce dışarıdan hizmet alma konusunda tereddüt ettikleri bir alan olan güvenlik yönetimi, katılımcıların yüzde 39’u tarafından iş ortaklarından en çok faydalanılan ikinci hizmet olmuş. Şirketlerin üçte birinden fazlası (yüzde 34) ise ara bağlantılara erişmek için iş ortaklarını kullanıyor.

Araştırmada karar vericilere iş ortaklarını seçme sebebi sorusu yöneltilmiş. Hemen hemen her pazarda maliyetlerin bir numaralı sebep olduğu belirtiliyor. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi genelinde katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 51) genel olarak iş ortaklarıyla çalışmayı tercih etme nedeninin ‘daha düşük maliyet’ olduğunu belirtmişler. İkinci sırada yüzde 46 oranla ‘daha iyi bir hizmet kapsamına erişebilme’ faktörü yer alıyor. Hollanda ve Türkiye’deki işletmeler bunu iş ortaklarıyla çalışmanın ana nedeni olarak adlandırırken, Fransa’daki karar vericiler için ana faktör ‘kolaylık’ olarak saptanmış.

Raporda öne çıkartılan bazı sonuçlar şu şekilde:

  • Avrupa genelindeki işletmelerin BT karar vericileri, bütçelerinin ortalama dörtte birini (yüzde 24) kanal iş ortaklarıyla harcıyorlar.
  • Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi genelinde ankete katılan her 10 kişiden yaklaşık 4’ü (yüzde 38), iş ortaklarının işletmeleri kesintiye uğratmadan uygulaması kolay ve kusursuz çözümler sunma konusunda fayda sağlayabileceğini belirtmekte.
  • Kanal iş ortaklarını neyin ayrıştıracağı ve işletmeleri onlarla çalışmaya neyin yönlendireceği sorulduğunda, tüm pazarlarda yanıtların yüzde 52’sini ‘hizmet kalitesi’ oluşturmuş. ‘Müşterinin faaliyet alanını iyi anlamak’ ise yüzde 33 oranla ikinci en önemli konu olarak saptanmış.
  • Türkiye’deki katılımcılar iş ortaklarının hizmet tekliflerinin kalitesine öncelik vermişler. Katılımcıların yüzde 62’si bu önceliğin iş ortaklığı kararlarını etkilediğini belirtmiş.
  • Türk katılımcıların yüzde 70’i şu anda erişmekte oldukları hizmet sayısını artırmak için bir iş ortağıyla çalıştığını veya birden fazla iş ortağıyla çalışmayı düşünebileceğini aktarmış.
  • Türk katılımcılarının yüzde 74’ü gizlilik ve uyumluluk da dahil olmak üzere KVKK gibi yerel veri yasaları hakkında bilgi sahibi olmak için her zaman teknoloji ortaklarına güvendiğini iletiyor.
  • Ayrıca yüzde 53’ü de güvenlik yönetim hizmetleri için iş ortakları kullandığını veya kullanacağını ifade etmekte.
  • Yerel veri yasası desteği ve güvenlik hizmetleri için kanal iş ortaklarına güvenmekle birlikte, katılımcıların yüzde 56’sı iş ortaklarının, iş modelleri ve bütçelerini iyi anlamadıklarına da inanıyor.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.