btbilgi

Perakende sektörü teknoloji sayesinde büyük bir değişim yaşıyor. Buna hazırlıklı olan perakendeciler kazanacak, diğerleri ise başarıszlığa mahkum olacak. Fiziksel mağazaların şekli değişirken, dijital e-ticaret devleri fiziksel dükkanlar yaratıyorlar. Ama hepsinin ötesinde, bu çağda yaşayan zorlu müşteriyi kazanan birinci olacak. Perakende Günleri Konferansı’na katılan SAP Global Perakende Başkanı Achim Schneider, deneyim ekonomisi hakkında konuştu ve müşterilerin güvenilir deneyimlere verdiği önemin bu sektörün şeklini belirleyeceğini aktardı.

Schneider konuşmasında operasyonel veriler, ana veriler, sosyal ve deneyim verileri gibi gittikçe artan sayıda veri çeşidinin varolduğunu belirtmekte. Tüm verilerin yeniden yapılandırılması, farklı veri kaynaklarından akan dağınık verinin tekilleştirilmesi ve anlamlandırılmasının önemli olduğunu savunuyor. Perakende şirketlerinin de bunları yapabilmek için teknolojik altyapılarını yeniden gözden geçirmelerinin gereklliğinden bahsedilmekte.

Konuşmanın en dikkat çekici kısmı deneyim ekonomisi ve dijital dönüşüm üzerine: “Perakendecilerin 5 temel stratejiyi önceliklendirmesi gerekiyor. Bunlar; tüm karar süreçlerinde müşteriyi merkeze yerleştirme, ürün ve hizmetleri kişiselleştirme, dijital tedarik zinciri yönetimi, mağazalarımızı dijital mağazalara dönüştürme ve yeni iş modellerini destekleyecek inovasyonlar gerçekleştirme. Tüm bunları gerçekleştirmenin yolu ise akıllı işletmelere dönüşmekten geçiyor. Akıllı işletmeye dönüşerek bir deneyim şirketi olmak için ise şu adımların atılması gerekiyor: Süreçlere bütünsel bir bakış açısı ile bakmak, verilerin güvenilir olması, müşterilere her kanaldan dokunmak, müşteriler için kolay ulaşılabilir olmak, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmak, mağazaları dijital hizmet noktalarına dönüştürmek, büyük veriden anlamlı aksiyonlar çıkarmak, pazara girişte çevik olmak, yeni ve inovatif iş modelleri deneyimlemek. Tüm bunlar, süreç ve teknoloji alt yapımızın çevik olmasını gerektiriyor.”

Schneider yeni jenerasyonların iş hayatına katılmasıyla birlikte tüketici profilinin değiştiğini hatırlatıyor. Bu profil deneyim odaklı düşünen, karar veren ve daha kaliteli deneyimlere ulaşmak isteyen bir yapıda. Standart iş tecrübeleri yerine, artık her tüketicinin kendi tercihlerine göre tasarlanmış ürün ve hizmetlerin tercih edildiği deneyim ekonomisi yükseliyor.

Konuşmada verilen bilgilere göre, şirketlerin CEO’larına “Nasıl bir müşteri deneyimi yaratıyorsunuz?” diye sorulduğunda yüzde 80’i verdikleri deneyimi çok iyi olarak nitelendirmiş. Halbuki aynı şirketlerin müşterilerine bu soru sorulduğunda oranın yüzde 8’de kaldığı saptanmış. Schneider bunun deneyimle gerçek arasındaki yönetim eksikliğini ortaya çıkardığına değiniyor. Kötü deneyim yaşayan müşterilerin yüzde 95’inin bu deneyimi en az bir kişiyle paylaştığı ve kötü deneyimin sosyal medyada paylaşım oranının yüzde 45 olduğu ölçülmüş. Yaşanan kötü bir deneyimi ortadan kaldırmak için ise, markanın aynı müşteriye 12 olumlu deneyim sunması gerekiyor. Tüm bu verilerden elde edilecek yaklaşımların, perakendenin çehresini kalıcı biçimde değiştireceği üzerinde durulmakta.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.