btbilgi

Yapay zeka servisleri yavaş yavaş dünyanın her yanından insanların sıkıntılarına derman getirmeye başlamış durumda. Özellikle de uzun zamandır verimli şekilde çözülemeyen çevresel, kamusal ve toplumsal sorunları ele alan uygulamalar görüyoruz. Yapay zekanın insanlık yararına kullanılmasını amaçlayan gelişmeler arasında, Microsoft’un ‘AI for Good’ girişimi de bulunmakta.

125 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilmiş girişim, yapay zekayı her bireyin ve kurumun ulaşabileceği bir konuma taşımak amacı gütmekte. AI For Good girişimi, sivil toplum kuruluşları, geliştiriciler, start-up şirketler, teknoloji şirketleri ile kamu kurumlarının faydalanabileceği 4 temel alanda projeler geliştirmekte: Çevresel sorunların çözümü, engellilere yönelik teknolojiler, insani yardım organizasyonlarının güçlendirilmesi ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik çözümler.

AI for Earth

Daha sürdürülebilir bir çevre için geliştirilecek projelere bu program ile destek veriyor. AI For Earth programının odağında iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve su kaynaklarının korunması yer almakta. FarmBeats gibi projeler sayesinde daha az çevresel etkiyle çiftçilerin verimliliği artırılıyor. Tarım arazileri verilerini bulutta toplamak çiftçilere hassas tarımsal sonuçlar sunuyor.

AI for Humanitarian Action

Bu programda afet sonrası yardım yönetimi, dezavantajlı bölgelerdeki çocukların temel ihtiyaçlarının sağlanması, mültecilerin ve göçe zorlanmış insanların korunması ve insan kaçakçılığı gibi insan hakları ihlallerinin engellendiği konularda gerçekleştirilen projelere yapay zeka desteği mevcut. Bu alanda kurulan iş birliklerinin içinde sosyal yardım için Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), insan hakları için Clooney Foundation, insani yardım için OpenStreetMap Team (HOT), çocuk sağlığı uygulamaları için Operation Smile gibi kurumlar yer almakta.

AI for Accessibility

AI for Accessibility programı engellilerin günlük yaşama ve istihdama katılmasını kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak için yapay zeka çözümlerinden faydalanma yolunu açıyor. Seeing AI uygulaması, etraftaki insanları, nesneleri ve metinleri tanımlıyor ve kör veya görme düzeyi düşük olan insanlara yardımcı oluyor. InnerVoice uygulaması ise otizmli ve diğer öğrenme güçlüğü çeken insanların iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

AI for Cultural Heritage

2020’de devreye alınacak bu programın odağı, kültürel ve tarihi varlıkların korunması ile görselleştirilmesi alanlarında yapay zeka teknolojilerinin kullanılması yönünde. Musée des Plans-Reliefs projesinde yapay zeka ve karma gerçeklik kullanılarak, Mont-Saint-Michel gibi anıtsal mimari eserlere yeniden hayat verilebilmekte. Microsoft’un MIT ile iş birliği sonucunda, Metorpolitan Museum’ın Open Access koleksiyonu erişilebilir ve keşfedilebilir hale getirilmiş.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.