btbilgi

Değişen teknoloji sektöründe artık işe alımlar da dönüşmeye başladı. Bir yandan şirketlerin işe alım süreçlerinde yapay zeka kullanımı söz konusuyken, diğer yandan artık düz bilişim bilgisi ve eğitiminin yeterli olmadığını görüyoruz. ABD kökenli teknoloji endüstrisi birliği CompTIA’dan gelen bir araştırma, BT departmanları için çalışanlarda aranan becerilerin teknikten çok iletişim kurabilme, iş zekası ve ekip çalışmasına uyum gibi noktalara kaymaya başladığını gösteriyor.

CompTIA’dan gelen açıklama şu şekilde: “Yirmi yıl önce kalıplaşmış bir BT çalışanı yoğun altyapı becerilerine sahipti. Ayrıca işin geri kalanından göreceli bir şekilde izole biçimde çalışmaktaydı. Şimdi ise şirketler teknik becerilerin ötesinde, iletişim kurabilen ve ortak çalışmayı becerebilen profesyoneller arıyorlar. İletişim ve ekip çalışması gibi istihdam becerilerinin istenmesi, artık sadece yönetici olması beklenen çalışanlara özel bir durum değil. Artık bu beceriler her seviyede geçerli.”

‘BT Endüstrisine Bakış 2020’ (IT Industry Outlook 2020) başlıklı araştırmaya göre BT departmanları için eleman işe almada en önemli bulunan beceriler arasında ‘problem çözme’ birinci sırada. Onu ‘takım çalışması’ takip ediyor. Bu da BT profesyonellerinin (özellikle de programcıların ve uzmanların) yalnız çalışmayı tercih ettiği yönündeki önyargıyı kıracak nitelikte bir bulgu. Bu ikisini sırayla ‘kullanıcı deneyimi’, ‘derin uzmanlık’ ve ‘iletişim kurabilme’ becerileri tamamlıyor.

BT departmanları işe alacağı kişilerde bu becerileri istiyor
Kaynak: CompTIA

Raporda teknoloji kariyerlerine olan yoğun ilgi sayesinde, birçok teknoloji çalışanının BT profesyonelliği konusunda olumlu ve umutlu olduklarına işaret edilmiş. Küresel bilgi teknolojisi endüstrisi halen 5,2 trilyon dolar büyüklüğünde. Sektörün 2020’de ise yüzde 3,7 oranında büyümesi raporda öngörülmüş. 2020’nin teknoloji sektörü için önemli bazı konular arasında işgücü çeşitliliği ve katılım bulunmakta. Özellikle teknik ekiplerdeki çeşitlilik konusu, çalışan yetersizliğini kapatmanın bir yolu olarak görülüyor. Şirketlerin yüzde 30’u son iki yılda teknoloji işgücünün çeşitliliğinde önemli bir iyileşme olduğunu düşünmekte.

Fakat sektöre yeni giriş yapacak potansiyel çalışanlar için bir de kötü haber var. Araştırmaya göre şirketler çoğu vakada belli bir deneyimi olan adaylar bulmayı tercih ediyorlar. Giriş seviyesinde bir çalışanı işe alma eğilimi, eskisine göre daha zayıf.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.