btbilgi

Bulut bilişim markası Nutanix ve Vanson Bourne’un gerçekleştirdiği, şirketlerin bulut kurulumları ve buluta geçiş planlarının durumu araştırması ikinci yılında. Araştırma için dünya çapında 24 ülkeden 2 bin 650 BT karar vericisi ile çalışılmış. Katılımcılara iş uygulamalarını halen nerede çalıştırdıkları, gelecekte nerede çalıştırmayı planladıkları, bulutla ilgili karşılaştıkları zorlukların neler olduğu ve bulut girişimlerinin diğer BT projeleri ve önceliklerine kıyasla ne durumda olduğu sorulmuş. Sonuçlar hibrit bulut modeli konusunda parlak bir gelecek göstermekte.

Kuzey/Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ile Asya-Pasifik bölgelerindeki farklı sektörlerden şirketlerin katıldığı ‘Kurumsal Bulut Endeksi’ raporunda, bir bulut stratejisi oluşturup bunu hayata geçirmenin birçok açıdan zorluk teşkil ettiği ifade edilmekte. Katılımcılar önümüzdeki beş yıl için istikrarlı ve somut hibrit dağıtım planlarına sahip olduklarını belirtiyorlar. Ayrıca şirketler yatırımlarını agresif bir şekilde hibrit bulut mimarilerine kaydırmayı da planlıyor. 2019 çalışmasına katılanların büyük çoğunluğu (yüzde 85), ideal BT faaliyet modeli olarak hibrit bulut sistemlerini seçtiğini belirtmiş.

Rapordan öne çıkan önemli bulgular şu şekilde aktarılmış:

Uygulamalarda genel bulut sistemlerinden uzaklaşılarak tesis içi altyapılara geçiş yapılıyor

Katılımcıların neredeyse dörtte üçü (yüzde 73) bazı uygulamaları genel bulut sistemlerinden alarak tesis içi sistemlere geri döndüklerini ve bunların yüzde 22’si beş veya daha fazla uygulamayı taşıdıklarını belirtmiş. Raporda bu taşıma işlemlerinin, bir açıdan şirketlerin hibrit bulutun sunduğu esnekliğe duydukları ihtiyacı vurguladığına işaret edilmekte. Hibrit bulut sistemleri, şirketlerin altyapılarını sürekli değişen gereksinimlerine uyarlayabilmelerini sağlıyor.

Güvenlik, şirketlerin gelecekteki bulut stratejilerini etkileyen en büyük faktör olmaya devam ediyor

2019 katılımcılarının yarısından fazlası (yüzde 60) geleceğe yönelik bulut kurulum planlarını en çok etkileyen faktörün bulutlar arasındaki güvenlik durumu olduğunu belirtmiş. Benzer şekilde, veri güvenliği ve uyumluluk da bir şirketin bir iş yükünü çalıştırıp çalıştırmayacağını belirlemesini etkileyen başlıca değişken (yüzde 26) olarak öne çıkıyor.

BT profesyonelleri hibrit bulut sistemini tüm BT faaliyet modelleri arasında en güvenli model olarak görüyor

Katılımcıların dörtte birinden fazlası (yüzde 28) hibrit sistemi en güvenli model olarak seçmiş. Tamamen özel bulut/tesis içi modeli seçenler yüzde 21’de kalırken geleneksel (bulut özellikli olmayan) özel veri merkezlerini seçenler (yüzde 13) en son sırada yer almış. Bu sonucun bir nedeni olarak, şirketlerin kendi güvenlik gereksinimleri için en doğru bulut sistemini seçebilmeleri olabilir deniliyor.

Katılımcıların neredeyse dörtte biri (yüzde 23,5) şu anda herhangi bir bulut teknolojisinden yararlanmıyor

Kurumsal bulut sistemlerinin kullanımı konusunda birçok şirket hala geride kalıyor. Ancak, katılımcıların belirttiği planlara göre bir yıl içinde hiç bulut kurulumu olmayan şirketlerin sayısı yüzde 6,5’e, iki yıl içinde ise yüzde 3’e düşecek. Bölgelere göre bulut kullanmama oranının en düşük olduğu bölge Amerika Kıtası (yüzde 21). Bunu EMEA (yüzde 25) ve APJ (yüzde 24) bölgeleri takip ediyor.

Şirketler bulut bilişimi kendi dijital dönüşüm hedeflerine entegre etmeye çalışıyorlar

2019 yılındaki katılımcıların neredeyse dörtte üçü (yüzde 72) bulut uygulamalarına dijital dönüşümün yön verdiğini, yüzde 64’ü ise dijital dönüşümün kuruluşlarındaki birincil iş önceliği olduğunu belirtmiş.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.