btbilgi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yenilenebilir enerji sektörünün durumu ve gelişimi hakkında oluşturduğu ‘Renewables 2019’ raporunu duyurdu. Raporda 2019’da 2024’e kadar pazar analizi ve tahminler yer alıyor. Raporda küresel enerji trendleri, sektör bazında analizler ve ilerleyen teknolojiler de ele alınmakta.

IEA Müdürü Dr.Fatih Birol raporla ilgili şu önemli özet cümleyi aktarmış: “Yenilenebilir enerji kaynakları dünyanın en büyük ikinci elektrik kaynağı durumunda. Fakat uzun vadeli iklim, hava kalitesi ve enerji erişim hedeflerine ulaşmamız için kurulumların daha da hızlandırılması gerekli.”

Raporda 2020 ve 2024 yılları arasında dünya genelinde yeni 1,22 TW kapasitede yenilenebilir enerji santrali kurulması öngörülmüş. Bu miktar halen ABD’de kurulu tüm enerji kapasitesine denk denilmekte. Dünyanın yenilenebilir enerjinin kapasitesinin 2018 sonundaki 2,5 TW’den, 2024 sonuna kadar 3,72 TW’ye çıkması da mümkün.

Yeni kurulacak santrallerin yüzde 60 kadarının güneş enerjisinden besleneceği tahmin edilmekte. Yüzde 25 kadarı ise deniz üzeri projeler ağırlıklı olmak üzere rüzgardan beslenecek. Yeni kurulacak rüzgar santrallerinin 351 GW kapasiteye ulaşacağı ve 2024 yılına geldiğimizde toplam rüzgar gücü kapasitesinde de yüzde 62 oranında artış tahmin ediliyor. Önemli pazarlardaki maliyet düşüşleri ve politika iyileştirmelerinin, dünya çapında rüzgar enerjisindeki genişlemeyi daha da artırması beklenmekte.

Raporda bahsedilen enerji kaynaklarından biyoenerji de yükselmeye devam edecek. Bu alanda en büyük gelişmenin özellikle Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkelerinde olması söz konusu. Rapora göre hidroenerji ise büyümesinde yavaşlama hissedecek ama hala yenilenebilir enerji kapasitesinin artışının onda birini temsil ediyor olacak.

Raporu ele alan Ülke Enerji firması, hükümet politikalarının olumlu ya da olumsuz yönde yenilenebilir enerjinin gelişimini etkilediğine dikkat çekmiş. Düzenleyici politikaların belirsizliklerle başa çıkması, gelişmekte olan pazarlardaki yatırım riskleri ve şebeke entegrasyon sorunları ile mücadele etmesi, rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kapasitesinin gelişimini hızlandırıyor denilmekte. Özellikle rüzgar enerjisinin genişlemesinin önündeki engellerin şebeke entegrasyonu, finansmana erişim ve sosyal kabul konularında olduğunu ve bu noktalarda hükümet desteklerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmekte. Bu engellerin aşılmasında yarar sağlayacak politikalarla IEA’nın 2024 projeksiyonuna ulaşılabilmesinin mümkün olacağı aktarılmış.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.