btbilgi

Mastercard ve Harvard Business Review Analytic Services’in gerçekleştirdiği ‘Business Innovators Index – Become 2020’ başlıklı araştırma, inovasyonun ne olduğu sorusuna cevap aramakta. Araştırma dünya genelinde iş hayatındaki liderlerin bakış açılarını ortaya koyarak, bugünün müşteri odaklı ortamında yeniliğin tanımını oluşturmayı hedeflemiş.

Araştırmada süreç, insan sermayesi, finansman, müşteri deneyimi ile veri ve teknoloji olmak üzere beş inovasyon ilkesi çerçevesinde; 40 davranışsal ve tutumsal gösterge incelenmiş. Çalışmaya katılan her şirket 0 ile 100 arasında puanlanmış ve ‘Business Innovators Index’ oluşturulmuş.

Rapora bakılırsa tüm özellikler arasında 5 özellik şirketleri inovasyon lideri yapıyor. Hız, veri odaklı karar verme, üst yönetimin inovasyona bağlılığı, girişimcilik kültürü ve müşteri odaklılık olarak özetlenen bu 5 özellik, inovasyon lideri olarak tanımlanan şirketlerin tamamı için geçerli olan ortak özellikler. Become 2020 araştırmasına göre bunlara sahip kuruluşlar rakiplerine göre açık ara öne geçiyorlar.

Şirketler araştırmada aldıkları endeks puanına göre üç gruba ayrılıyorlar: Liderler, Takipçiler ve Arkadan Gelenler. Araştırmaya katılan kuruluşların ortalama endeks puanının 58 olduğu ifade edilmekte. Liderler tüm organizasyonların yüzde 17’sini oluştururken, ortalama inovasyon skorları 88. Bu kuruluşlar en geniş inovasyon yeteneklerine sahipler. 66 ortalama inovasyon puanına sahip olan Takipçiler, şirketlerin yüzde 42’sini oluşturuyorlar. En yüksek orana sahip bu grup, süreç, insan kaynağı, finansman, müşteri deneyimi ve veri ve teknoloji olmak üzere tanımlanan beş inovasyon ilkesinden sadece bazılarına sahipler. Takipçiler’e çok yakın sayıda çıkan Arkadan Gelenler grubu ise şirketlerin yüzde 41’ini oluşturuyor ve ortalama inovasyon puanları 37.

Become 2020 raporunda inovasyon liderlerini diğerlerinden ayıran en önemli 5 özellik şöyle özetlenmiş:

Hız

Become 2020 kapsamında görüşme yapılan CEO’ların çoğu beklemektense, yeniliği sürdürmek için değişiklikleri mümkün kılan ‘test et ve öğren’ yaklaşımını benimsiyorlar. Yıllık değil aylık, hatta haftalık düşünüyorlar.

Veri odaklı karar verme

CEO’lar müşterilerini daha iyi anlamak ve sonuçları ölçmek için veriyi kullanıyorlar ve bu verileri ayrıştırmak için gelişmiş analizler yapıyorlar. Gerçek yenilikçiler, tek başına ticari sezgi yeterli olmadığı için birden fazla veri kaynağından yararlanıyorlar.

İnovasyona bağlılık

Araştırmaya katılan inovasyon liderlerinin yüzde 90’ı inovasyona inanıyor ve öncelik veriyor. Çalışanları arasında yenilikçi fikir ve davranışları somut ödüllerle özendiriyorlar.

Girişimcilik kültürü

CEO’ların yüzde 84’ü girişimci odaklı şirket kültürünün risk alma isteği yarattığını, farklı açılardan bakmanın, kaçırılabilecek fikir ve görüşleri ortaya koyduğunu düşünüyor. Bu nedenle de çalışanların bir girişimci gibi hareket etmeleri için teşvik ediyorlar.

Müşteri odaklılık

Katılımcıların neredeyse yarısı, şirketlerden ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürün, hizmet ve özellikler bekliyor. Müşterilerin neye ihtiyaç duyduğunu ne istediğini veya şirketlerden ne beklediğini, ürünleri veya hizmetleri nasıl, ne zaman ve nerede kullandıklarını bilmeden onları tatmin edecek yenilikler yapmak mümkün değil.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.