btbilgi

Dünya çapında temiz ve çevreci enerjinin kanıtlanmış yöntemlerinden olan rüzgar enerjisi, her geçen sene daha fazla ülke tarafından kullanılmakta. Ne yazık ki aynısını artık zamanı geçmiş bir enerji üretim yöntemi olan kömür için söylemek mümkün değil. ABD Çevre Koruma Ajansı’nın (US EPA) verdiği bilgiye göre, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının en büyük kaynağı enerji sektörü. ABD’de enerjinin yüzde 31,2’si kömür santrallerinden elde edilmekte. Buna karşın kömür, enerji sektörünün yarattığı karbondioksit emisyonlarının yüzde 70’e yakınını oluşturuyor.

Çevreye karbondioksit salmayan rüzgar enerjisi, Avrupa’da üretilen toplam elektriğin yüzde 14’ünü sağlamakta. Yurtiçi ve yurtdışındaki rüzgar enerjisi santrallerine servis hizmetleri sunan Ülke Enerji firması, bu oranın Türkiye’de yüzde 7 oranlarında olduğunu aktarmış. Rüzgar enerjisi günümüzün ve geleceğin en geçerli elektrik üretim metodlarından olmasını, sağladığı şu faydalara borçlu:

Herkes için tasarruf

Rüzgar enerjisi ile ilgili yapılan birçok çalışmaya göre, rüzgar enerjisi tüketicileri koruyor. Elde edilen elektrik üretim maliyeti başka kaynaklara göre ciddi derecede daha düşük. Bu da tüketicilere daha ucuz elektrik sağlayabilmekte.

Enerji sektöründe karlılık

Çok uluslu birçok dev şirket yenilenebilir enerji üreten şirketlerle elektrik alım sözleşmeleri imzalama eğiliminde. Sabit fiyatlarla uzun vadeli enerji arzı sağlamak isteyen birçok firma, bu şekilde rüzgar enerjisine yatırım gerçekleştirmekte.

Temiz elektrik

Atmosferi kirletmeyen bir enerji kaynağı olarak, rüzgar iklim değişikliği ile savaşta önemli bir araç. Fosil yakıtlarda olduğu gibi sera gazı emisyonu salmıyor. İklim değişikliği endişesine sahip ülkeler, geliştirdikleri iklim eylem planlarında rüzgar yatırımlarına büyük yer vermekte.

Enerji bağımsızlığı

Ekonomik daralma yaşanmadan çevreyi temiz tutmanın formülü yenilenebilir enerjide yatmakta. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının sınırlılığı ve tekele dönüşmesi birçok ülkeyi dışa bağımlı hale getiriyor. Rüzgardan enerji üretimi aynı zamanda yabancı ve geçici fosil yakıtlara olan bağımlılığı da azaltmanın bir yolu.

Yeni iş alanları

Verilen bilgiye göre, rüzgar enerjisi sadece Avrupa’da bile 300 bine yakın istihdam sağlamakta. ABD Çalışma ve İstatistik Bürosu’nun (US BLS) bir raporuna göre, en hızlı büyüyen mesleklerden biri rüzgar türbini teknisyenliği.

Kırsal alanların gelişmesi

ABD ve Avrupa’da kırsal alanlara yapılan rüzgar santrallerinin bölge halkını ve ekonomisini kalkındırdığı araştırmalar ile saptanmış. Rüzgar enerjisinin sağladığı iş olanakları, çevreye ve yerel yönetimlere getirisi olan vergileri, kırsal alanlardaki ekonomik kalkınmaya da destek verdiğini göstermekte.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.