btbilgi

EIT tarafından desteklenen Avrupa’nın sürdürülebilir enerji inovasyon merkezi EIT InnoEnergy yeni bir girişimcilik araştırması raporu yayımladı. Paris’te düzenlenen lider etkinliği Business Booster’da hakkında bilgi verilen rapor, başarılı girişimcilerin en önemli ortak özelliklerinin değerlendirilmesi üzerine. Kendi alanları olduğu için de, EIT InnoEnergy raporda doğal olarak enerji girişimcileri konusuna odaklanmış durumda.

EIT InnoEnergy’nin özel ekip değerlendirme aracı E2Talent tarafından toplanan 800 girişimci profilinin analiz edildiği EIT InnoEnergy araştırması, uygulama kısmında ESADE Business School ile birlikte yürütülmüş. Bu çalışmanın, üst düzey yöneticilerin ve yatırımcıların iş kararlarını destekleme konusunda sürdürülebilir enerji girişimcilerinin yetkinliklerine odaklanan ilk araştırma olduğu lanse edilmekte.

Araştırma raporunda sürdürülebilir enerji girişimcileri için beş kilit özelliğin yüksek puan aldığına dikkat çekilmiş. Bu özellikler ‘başarıya yönelme’, ‘etkileme ve yönlendirme’, ‘risk alma eğilimi’, ‘iç kontrol odağı’ ve ‘ekip çalışması’ olarak sıralanmış.

Rapordaki bulgulara göre sürdürülebilir enerji alanında kadın ve erkek girişimcilerinin puanları arasında belirgin bir fark bulunmuyor. Fakat girişimci profillerinin yalnızca yüzde 10’unun kadınlara ait olduğuna da işaret edilmekte. Kadın ve erkek girişimciler arasında cinsiyete dayalı bir başarı farkı bulunmamasına rağmen, rapor “Kadınların girişimci olmasını engelleyen nedir?” sorusunu da herkesin önüne koymuş durumda.

Kadın girişimcilerin özellikle ‘dönüştürücü liderlik’ kategorisinde erkeklerden daha yüksek puan aldıkları belirtilmekte. Fakat ‘girişimsel öz yeterlilik’ konusunda yaptıkları değerlendirmelerde, erkek katılımcılara göre kendilerine daha az güvendikleri saptanmış. Araştırma ayrıca kadınların erkeklere kıyasla yönetme becerileri konusunda kendilerine güvenlerinin daha yüksek olduğunu da gösteriyor. Ancak kadın girişimciler finansal uzmanlık konusunda daha düşük puanlar almışlar.

Araştırmada toplamda 9 ülkeden analiz edilen profillerle, lokasyona bağlı farklılıklar da değerlendirilmiş. Buna göre bölgesel yetkinliklerde çok küçük farklılıklar var. Farklı bölgelerdeki enerji girişimcileri, güçlü ve zayıf yönlerin paylaşıldığı beş yeterlilik değerlendirmesinde birbirine benzer profiller vermişler. Bu bulgu da girişimciliğin ülkeye veya şehre bağlı zorunlu bir başarı kriteri olmadığı fikrine destek veriyor.

EIT InnoEnergy İnovasyon Direktörü Elena Bou raporla ilgili şunları aktarmakta: “Burada topladığımız veriler, bugün Business Booster’da,  Kadın ve erkek girişimciler veya Avrupa’da faaliyet gösteren girişimcilerin bulunduğu ülkeler arasında belirgin farklılıklar olmadığını söylemekten mutluluk duyuyorum. Bu olumlu sonuç, çok daha fazla insan için enerji görünümüne etkide bulunma fırsatı olduğunu gösteriyor.”

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.