btbilgi

Dünyamız giderek bir plastik adasına dönüşmaya başlamış durumda. Okyanuslarda ve kıyılarda biriken plastiklere karşı birçok ülke ve şirket savaş açtı. Endüstriyel çözümlerin dışında, genel olarak tüm insanlığın bilinçlenmesi ve bu konuda hassasiyetin artması da şart. PlasticTwist projesi ve beraberinde getirdiği ‘Plastic Token’ isimli teşvik programı bu yönde etkili olmayı umut eden yeni dijital girişimlerden biri.

PlasticTwist, Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı (Horizon 2020) çerçevesinde desteklenen ve plastik atıkların yol açtığı kirliliğe çözüm bulmayı hedefleyen bir inovasyon projesi. Proje dahilinde ucuz, kolay ulaşılabilir ve yeniden üretilebilir plastiğin değerli hale getirilmesi amaçlanmakta.

Projede kurumların ve şirketlerin plastik atığı kullanarak, sıfırdan üretilen plastiği değerli görmelerini sağlayacak bir dijital teşvik yöntemi olan Plastic Token meydana getirilmiş. Özünde bir kriptopara olan Plastic Token, güvenli ve şeffaf bir sistem olan blokzinciri üzerinde çalışıyor. Sistem izlenebilir ve paylaşılabilir verilerin elde edildiği bütünleşik bir sistem olarak lanse edilmekte. Bu uygulama sayesinde plastikte arz talep dengesinin değişebileceği öngörülmüş.

Sistemde kullanım sonrası atık plastiğin nasıl değerlendiği ve döngüsel ekonomiye hangi noktada yeniden dahil edildiği de takip edilebiliyor. Sistem ayrıca tarafların token kazanımıyla ödül, hizmet veya ürünlerde indirim ve kazanç sağlayabiliyor. Sistem farklı işbirliklerine esnek, işlevsel ve pratik bir şekilde uyarlanabilecek şekilde planlanmış.

PlasticTwist projesinin Türkiye’de yürütücülüğünü, dokuz Avrupa ortağından biri olan Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanlık kuruluşu TAGES yapıyor. Projeyle ilgili bilgi veren firma CEO’su Leyla Arsan, plastiği bilişim teknolojisiyle katma değeri yüksek bir malzemeye dönüştürmeyi amaçladıklarına işaret etmekte. Bu sayede atıkların yeniden kullanılması ve geri dönüşümünden değer yaratıp, bu değerle döngüsel ekonomiye katkı sağlanabilmesi mümkün olacak.

Arsan projenin blokzinciri altyapısı ile ilgili şu bilgileri veriyor: “Blockchain, siber güvenlikli ve izlenebilir bir altyapıya sahip. Plastik değer zincirindeki kimyasal ve plastik üreticileri, hızlı tüketim ürünleri şirketleri, perakendeciler, tüketiciler, atık yönetimi şirketleri, geri dönüşüm tesisleri, tüketiciler ve kanun yapıcılar gibi tüm tarafların aynı sistemin içinde birbirini görebildikleri bir yapı söz konusu. Bir tür sosyal inovasyon aslında.”

PlasticTwist projesi, plastik atıkların dönüştürülmesi konusunda farkındalık yaratmak adına Yedinci Kıta temasıyla düzenlenen 16. İstanbul Bienali’nin yan etkinlikleri arasında yer alıyor. Bienalin 10 Kasım’daki kapanışında gerçekleşecek “PlasticTwist: Yeni bir Plastik Ekonomisi Oluşturma Sanatı” isimli buluşmada, projenin çıktıları ayrıntılı olarak paylaşılacak.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.