btbilgi

Bir şirketin veri sızıntısı yaşaması durumunda, içeriden kaynaklanan sebepler de en az dışarıdan gelenler kadar geçerli. Şirket çalışanlarının bir siber vakaya yol açması gayet mümkün. İsteyerek veya istemeden de olsa, tüm yöneticilerin bu açıdan olaya bakmaları oldukça önemli. Burada çoğunlukla atlanan ama dikkatli yöneticilerin kaçırmadığı bir nokta var. Çalışanların fiziksel veya duygusal gücünü, uzun süreli stres veya hayal kırıklığı sonunda tüketmesi şirket performanslarını etkiliyor. ‘Tükenmişlik Sendromu’ da denilen bu durum siber güvenliği tehlikeye sokan sebeplerden.

Komtera Teknoloji firması, BT yöneticilerine yönelik bir araştırmanın sonucunu ele alıyor. ‘2019 Verizon Veri İhlali Araştırma’ raporunda, tüm ihlallerin yüzde 30’unun çalışan hatalarından kaynaklandığı saptanmış. Çalışmaya göre BT liderlerinin yüzde 44’ü, stres altında olan şirket çalışanlarının yapacağı hataların dahili tehditleri doğrudan artıracağına inanmakta. Dahili siber tehditler sadece ayrıcalıklı erişimlere sahip yönetici ve çalışanlardan gelmiyor. Veri hırsızlığına kadar gidebilen problemlerin bazıları, yoğun tempoda çalışan stresli kişilerin hatalarından kaynaklanabiliyor.

TUC şirketinin Birleşik Krallık ve AB ülkelerindeki çalışma saatleri ve çalışanların performansına yönelik araştırmasının sonuçları bunu destekler nitelikte. AB ortalamasına göre 2 saat daha fazla çalışan İngiliz çalışanların şirket performansları düşük olarka saptanmış. Bunun nedenleri arasında ise tükenmişlik sendromu dikkat çekiyor. Çalışanların fiziksel veya duygusal gücünü, stresli ve uzun mesai şartlarında kaybetmesine dayanan tükenmişlik sendromu, şirketlerde performans düşüşüne sebep oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tükenmişliği yorgunluk, işten çıkarma, birinin işine olan olumsuzluk ve azalan verimlilik ile karakterize bir sendrom olarak sınıflandırsa da şirketler için daha fazlasını da ifade edebiliyor.

Tükenmişlik sendromu, sadece çalışanların refahına ve verimliliğine zarar vererek iş performansını aşağıya çeken bir unsur olarak kalmıyor. Veri güvenliği söz konusu olduğunda tükenmişlik sendromu, içeriden gelebilecek bir tehdit riskini de artırabiliyor. Komtera geçmişte şirketlerin, ayrıcalıklı ağ erişimine sahip olan sistem yöneticilerini ve diğer çalışanları en büyük içeriden gelen tehditler olarak algıladığını belirtmekte. Halbuki günümüzde çalışanlar hassas verilere erişebiliyor, istemeden veya kötü amaçlı olarak bir veri ihlaline veya iş kesintisine neden olabiliyorlar.

Tükenmişlik sendromun çalışanda yorgunluk, ilgisizlik ve odaklanma problemleri yaratmakta. Bu da direk olarak şirketlerin siber güvenliğine tehdit olarak yansıyabilmekte. Bu sendrom ile boğuşan bir çalışanın hatalar yaparak, şirket siber güvenliğinde açıklar yaratacağı ve siber saldırganların hedefi haline gelebileceği aktarılmış.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.