btbilgi

Finans teknolojileri şirketi iyzico, milyonlarca öğrencinin okula başladığı ve okul hazırlıklarının hız kazandığı “okula dönüş” döneminde gerçekleşen online alışverişlere ilgili bir rapor hazırlamış. Yapılan çalışmada, 19 Ağustos 2019 – 22 Eylül 2019 okula dönüş dönemindeki okul alışverişi trendleri incelenmiş. Tüketicinin satın alma araç ve yöntemleri, satın alma kararında etkili figür ve satın alma oranının bölgelere göre dağılımı konusunda ortaya çıkan istatistiki veri, ‘eğitim ve kırtasiye’ kategorisindeki alışveriş tutarı ortalamasında ciddi artışa işaret etmekte.

Okul alışverişi döneminde ‘eğitim ve kırtasiye’ kategorisinde 2018’e göre alışveriş yapan erkek tüketici sayısının 2 kat, kadın tüketici sayısının ise 3 kat arttığı raporlanmakta. Ayrıca kadınların erkeklere oranla yüzde 28 daha fazla kırtasiye alışverişi yapmış olduğu da ifade ediliyor. Kadınların kırtasiye alışverişlerinde en etkili figür olmasındaki sebep olarak, kadınların alışverişte daha hızlı karar verebilmeleri gösteriliyor. Rapora göre kadınlar okul alışverişinin yüzde 57’sini mobil cihazlardan gerçekleştirmiş. Mobil cihazlardan yapılan online alışverişin, geçen yıla kıyasla yüzde 15 arttığına dikkat çekilmiş.

Yüksek tutarlı online alışveriş işlemlerinin bilgisayar üzerinden yapıldığı da bir gerçek. Raporda mobil cihazlardan yapılan alışverişlerin ortalama sepet tutarının 100 TL’yi aşmadığı aktarılmakta. Buna rağmen bilgisayar aracılığıyla yapılan online alışverişlerin ortalaması 200 TL’yi aşıyor.

Raporda hangi kanallardan ne zaman daha çok okul alışverişi yapıldığı bilgisi de sunulmuş. Buna göre mobil cihazlardan yapılan alışverişler için saat 20.00’den sonrası tercih edilmiş. Mobil cihazlardan yapılan alışverişlerin yüzde 20’si akşam 21.00-24.00 saatleri arasında yapılmış. Bilgisayarlardan yapılan online alışverişler ise çoğunlukla 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilmiş.

Kadınların alışveriş için tercih ettiği saat aralığı 21.00-22.00 iken, erkeklerin tercih ettiği saat aralığı 14.00-15.00 olarak belirlenmiş. 2018’e göre tüketiciler, kırtasiye alışverişi için daha geç saatleri tercih ediyorlar.

Okulların açılacağı dönemde en fazla kırtasiye alışverişi yapılan iller Muğla, İzmir, Iğdır, Siirt ve Mardin olarak saptanmış. Eğitim alanında en çok alışveriş yapılan 10 şehrin 4’ünün Akdeniz Bölgesi’nden olması dikkat çekiyor. Eğitim için en çok alışveriş yapılan diğer illerin bulunduğu bölgeler ise Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgesi.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.