btbilgi

Birçok şirket için siber güvenlik en büyük öncelikleri arasında. En azından bu şekilde bilgi veriliyor ama gerçekte dünya çapında en büyükten en küçüğe kadar kuruluşlar her gün veri sızıntıları ve ihlaller ile karşı karşıya kalıyor. Pek çok saldırıyı önlemek için kuruluşların atabilecekleri adımlar var. Peki kurumlar yeni teknolojileri yapılarına entegre etmeden önce, bunların ileride yaratabileceği risklerin farkında mı?

Microsoft ve Marsh tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, şirketlerin bu zorluklardan bazılarını nasıl algıladıklarına dair bilgiler veriyor. Güvenlik firması Eset tarafından analiz edilen araştırma, ‘2019 Küresel Siber Risk Algılama Anketi’ adını taşımakta. Tüm dünyadan 1.500 şirket liderinin görüşlerini toplayan getiren çalışmanın raporuna göre, katılanların yüzde 79’u siber güvenliğin en önemli öncelikleri olduğunu ifade etse de bu sorunu en iyi nasıl ele alacaklarından pek emin değiller.

Katılımcıların neredeyse dörtte birin, siber saldırılara karşılık verme ve bu saldırıları atlatma konusunda kendisine pek de güvenmiyor. Buna rağmen yeni teknolojilerin uygulanması şirketlerin istisnasız hedefleri arasında. Neyse ki küresel kurumların çoğu tehditlerin farkında. Çalışmaya katılan şirketlerin yüzde 74’ü, yeni teknolojilerle ilgili siber güvenlik risklerini değerlendirdiklerini ifade etmiş.

Bu şirketlerin yüzde 54’ü işleri için ihtiyaç duydukları yeni teknolojileri uygulamaya koyduktan sonra riskleri değerlendiriyor. Ankete katılan kuruluşların sadece yüzde 36’sı riskleri yeni teknolojileri benimsemeden hem önce, hem de sonra değerlendiriyor. Sadece yüzde 5’i riskleri tüm aşamalarda değerlendirirken, yüzde 11’i hiçbir şekilde değerlendirmiyor.

Söz konusu olası risklerin, bazı şirketlerin yeni ortaya çıkan teknolojileri benimsemekten caydırması şaşırtıcı değil. Çünkü riskler olası faydalardan ağır basabiliyor. Rapora bakılırsa, vakaların yüzde 23’ü bu şekilde gelişmekte.

Şirketler ile üçüncü parti servis sağlayıcılar arasındaki güven sorunu da bir başka konu. Katılımcıların sadece yüzde 32’si, ürünlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atacakları konusunda satıcılara güvendiklerini belirtmişler. Yüzde 40 kadarı ise sağlayıcıların güvenlik iddialarına ‘güven ama doğrula‘ yaklaşımı içinde.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.