btbilgi

Bulut teknolojileri her büyüklükte şirketin işini büyük ölçüde kolaylaştırmakta. Her geçen sene bu alanda yapılan yatırımlar ve altyapı gelişmeleri artıyor. Bulut çözümleri sadece günümüzün bir trendi değil, yakın geleceğin de vazgeçilmez yaklaşımlarından biri gibi gözükmekte. Fakat bir araştırmanın sonucu, her yıl Avrupa çapında yapılan tüm yatırımların yaklaşık üçte birinin boşa gittiğini ortaya koymuş durumda.

Bahsedilen araştırma, Insight Intelligent Technology Index (ITI) adına araştırma firması Coleman Parkes tarafından gerçekleştirilmiş. Avrupa çapında 500 veya daha fazla çalışanı olan şirketlerden 1.000 BT karar verici yönetici ile görüşülmüş. Rapora bakılırsa Avrupa’da kurumlar bulut bilişime 33,2 milyon Euro harcıyor, ancak yapılan yatırımların yaklaşık 9,9 milyon Euro kadarı verimli şekilde kullanılmıyor.

Raporda dijital inovasyona yapılan yatırımın arttığı vurgulanmakta. Arupalı işletmeler son 2 yılda dijital dönüşüme ortalama 36,3 milyon Euro yatırım yapmış. Önümüzdeki iki yıl içinde ise yaklaşık 47,5 milyon Euro daha yatırım yapılması planlanmakta. Bununla birlikte katılımcıların yüzde 66’sı, BT departmanlarının dönüşüm projelerinin altında ezilmeye başladığına inanıyor. Her ne kadar üzerlerine giderek daha fazla sorumluluk bindirilse de, BT altyapılarının ana çekirdek görevleri etkin şekilde sürdürmeye devam ettiğine inanç tam. Bunu düşünenlerin oranının 2018’e göre yüzde 57 artış gösterdiği belirtilmiş.

BT ekiplerinin üzerindeki dijital dönüşüm baskılarının büyük kısmının yönetim kurullarından geldiğine inanılıyor. Bu dönüşüm süreçleri sırasında özellikle maliyetlerin ve güvenliğin kontrol altında tutulması zorunluluğu BT yöneticilerini ve ekiplerini zorlamakta. Dijital inovasyon konusundaki ilk üç zorluk sorulduğunda katılımcıların yüzde 46’sı aylık operasyonel harcamaları, yüzde 44’ü sermaye harcamaları ve yüzde 38’i de yetersiz bütçeleri öne çıkartmış durumda.

Siber güvenlik herkesin uykularını kaçırmaya devam ediyor. BT karar vericilerinin yüzde 60’ı, güvenlik konularının kendilerini en çok zorlayan mesele olduğunu söylüyor. Yüzde 68 kadarı ise küresel BT operasyonlarını yönetmenin en büyük zorluğu olarak güvenliği gösteriyor. Bu noktada da kullanılmayan bulut teknolojisi yatırımlarının suçlanması gözlemlenmekte.

Insight EMEA Başkanı Wolfgang Ebermann raporla ilgili şu açıklamayı yapmış: “Yeterli verimle kullanılmayan teknoloji uzun yıllardır bir problem olmuştur. Bu sorunun buluta doğru yayılmasını görmek de şaşırtıcı değil. Fakat kuruluşlar doğru kontrol mekanizmalarını devreye sokarak bulut harcamalarını optimize edebilir ve yalnızca kullandıkları hizmetler için ödeme yapabilirler.”

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.