btbilgi

Dünyada yaşanan dijital devrimin etkisiyle, veri ekonomisinin tüm dünyada yıllık 250 ila 450 milyar dolar arasında bir gelir elde etmesi durumu söz konusu. Önümüzdeki 20 yıl içinde veri temelli büyümenin gelişmesi ve tüm online hizmetlerin sadece veri üzerinden verilmesi öngörülmekte. Ülkemizde de bilginin dijital ortamlara taşınması, bilgi güvenliği, bilgiye erişimin kolaylaşması, altyapıların dijital hale gelmesi ve bilgi yönetim sistemlerinin yaygın olarak kullanılması gibi konular giderek önemini artırmakta.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) verdiği bilgiye göre, Temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleriyle İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde bilgi güvenliği ve kritik verilerin korunması amacı ile alınması gereken tedbirler şöyle sıralanmış:

  • Nüfus, sağlık ve iletişim kayıt bilgileri ile genetik ve biyometrik veriler gibi kritik bilgi ve veriler yurtiçinde güvenli bir şekilde depolanacaktır.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kritik veriler, internete kapalı ve fiziksel güvenliği sağlanmış bir ortamda bulunan güvenli bir ağda tutulacak, bu ağda kullanılacak cihazlara erişim kontrollü olarak sağlanacak ve log kayıtları değiştirilmeye karşı önlem alınarak saklanacaktır.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriler, kurumların kendi özel sistemleri veya kurum kontrolündeki yerli hizmet sağlayıcılar hariç bulut depolama hizmetlerinde saklanmayacaktır.
  • Sosyal medya ve haberleşme uygulamalarına ait yerli uygulamaların kullanımı tercih edilecektir.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarınca temin edilecek yazılım veya donanımların kullanım amacına uygun olmayan bir özellik ve arka kapı (kullanıcıların bilgisi/izni olmaksızın sistemlere erişim imkânı sağlayan güvenlik zafiyeti) açıklığı içermediğine dair üretici ve/veya tedarikçilerden imkânlar ölçüsünde taahhütname alınacaktır.
  • Kamu e-posta sistemlerinin ayarlan güvenli olacak biçimde yapılandırılacak, e-posta sunucuları, ülkemizde ve kurumun kontrolünde bulundurulacak ve sunucular arasındaki iletişimin şifreli olarak yapılması sağlanacaktır.
  • Haberleşme hizmeti sağlamak üzere yetkilendirilmiş işletmeciler Türkiye’de internet değişim noktası kurmakla yükümlüdür. Yurtiçinde değiştirilmesi gereken yurtiçi iletişim trafiğinin yurtdışına çıkarılmamasına yönelik tedbirler alınacaktır.

TELKODER bu genelgeyi ülkemizin verilerinin güvenliği çerçevesinde oldukça önemli bulduğunu dile getirmekte. Bu çerçevede yerli veri merkezlerine yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin de bir an önce ele alınması gerektiğine dikkat çekilmiş. Yurt dışında bulunan veri merkezlerinde yer alan Türkiye kaynaklı verilerin güvende olmadığı gerçeğinin devlet tarafından önemli bulunması, bilgi güvenliği konularında yakın gelecekte gerekli çalışmaların yapılacağını göstermekte deniliyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.