btbilgi

Dinamik sağlık sektöründe piyasanın ihtiyaçlarını karşılamak için yeni iş modelleri geliştirilmekte. Sağlık sektöründe çözümler, son yıllarda yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinden sıklıkla faydalanmakta. İleri teknoloji ürünü yenilikçi çözümler genel sağlık hizmet kalitesini arttırırken, bir yandan da sağlık maliyetlerini azaltmada etkili bir rol oynuyor.

Dassault Systèmes’in konuyla ilgili bir araştırması, sağlık hizmetlerindeki dönüşüm ve sağlık teknolojisindeki inovasyonlar hakkında önemli bilgiler vermekte. CITE Research tarafından gerçekleştirilen çalışma, ABD’li 1.000 kadar yetişkin tüketici ile, Kasım 2018 ayında yapılmış. Tüketicilerin 2030 yılında teknolojinin yaşamları üzerindeki etkilerine dair ilişkin beklentilerini ortaya koymak amaçlı araştırmanın sağlıkla ilgili kısımları raporlanmış.

Anket sonuçlarına göre, 2030 yılına ait sağlık teknolojisi inovasyonlarının kişisel sağlığı yönetmesi beklentisi ön plana çıkıyor. Çalışmaya katılanların çoğu, tüm sağlık teknolojilerinin kişisel sağlıklarını etkileyeceğine inanmakta. Ayrıca kişiselleştirilmiş önleyici bakım, sağlık sektöründe yakın geleceğin en etkili yöntemlerinden biri olarak kabul edilmekte (yüzde 83 oranla çok ya da biraz etkili). Erkek tüketicilerin çoğunluğu tam elektronik sistemlerin (yüzde 84), doktorların karar vermesine yardımcı olacak yapay zeka uygulamalarının (yüzde 77) ve tam otonom işletim sistemlerinin sağlıkları üzerinde etkili olacağına inanmakta.

Katılımcıların yüzde 80’inden fazlası yenilikçi teknolojilerin sağlıkları üzerinde etkili olacağını düşünüyor. Ayrıca davranış, beslenme ve benzeri konulara odaklanan kişiselleştirilmiş önleyici sağlık planları sonuçlarda öne çıkmayı başarmış. Evde tedaviyi mümkün kılacak olan cihazlara (yüzde 81) ve elektronik kayıt sistemlerine (yüzde 80) olan ilgi büyük. Bunları evde tanı uygulamaları (yüzde 79 oranla), genomik (yüzde 79 oranla), giyilebilir cihazlar (yüzde 79 oranla) ve kişiye özel protez ortopedi (yüzde 78) oranla takip ediyor.

Sağlık teknoloji alanındaki teknolojik atılımların en önemli katkısı daha iyi bir yaşam kalitesi. Sağlık alanında teknolojinin en önemli faydaları, yaşam kalitesi (daha sağlıklı ve daha uzun yaşamak) ve önleme (beslenme ve aktivite önerileri ile hastalıkları önleyebilmek). Şaşırtıcı bir şekilde anket sonuçları taşınabilirliğin genç katılımcılar için daha fazla önem taşıdığına işaret ediyor (18-34 yaş grubunun yüzde 37’si taşınabilirliğin faydalar arasında en önemlisi olduğunu söylüyor). Yaşam kalitesi etkisi özellikle 55 yaş ve üzeri katılımcılar için önem taşıyor (yüzde 36’sı için birincil fayda konumunda yer alıyor).

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.