btbilgi

Yüksek hızlı genişbant internet, yapay zeka, büyük veri analitiği ve bulut bilişim gibi yenilikçi teknolojiler yakın geleceğimizi belirleyecek en önemli konulardan. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) bununla ilgili olarak yayımladığı ‘2018 Geleceğin Meslekleri Raporu’nda (Future of Jobs Report 2018) önemli bilgiler veriliyor. Rapora göre 2018 ve 2022 yılları arasında firmalar yeni teknolojilere daha hızlı adapte olmak zorundalar. Otomasyon ve robotlar günlük hayatımızda daha çok yer aldıkça, insanlar için de yeni iş olanakları ortaya çıkacağı öngörülmekte.

WEF’in verdiği bilgiye göre önümüzdeki 5 yıl sonunda 75 milyon iş pozisyonu insanlardan makine ve algoritmalara kaymış olacak. Fakat bu insan çalışanlar için sonun başlangıcı olarak görülmüyor. Çünkü aynı dönemde 133 milyon yeni iş pozisyonu doğması beklenmekte. 2022’ye kadar insan çalışanların ana becerilerinin yüzde 42 oranında değişeceği tahmin edilmekte.

Raporla ilgili yorumlarını aktaran Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kuru şu bilgileri veriyor: “2022 yılına kadar robot kullanımında insansı robotlar yüzde 23 (finans sektöründe yüzde 35), sabit robotlar yüzde 37 (otomotiv ve tedarik zincirinde yüzde 53), hava ve su altı robotları yüzde 19 (petrol ve gaz üretiminde yüzde 52), insansı olmayan robotlar yüzde 33 (otomotiv ve tedarik zincirinde yüzde 42) düzeyine ulaşacak.”

Yeni gelişen mesleklerin işgücündeki payı da 2022’ye kadar değişecek. Bu rakamın yüzde 16’dan, yüzde 23’e çıkması beklenmekte. Kuru bu konuda, “75 milyon iş pozisyonu insandan makine ve algoritmalara kayıyor, bir yandan da 133 milyon yeni iş pozisyonu doğuyor. Veri analisti, yazılım, uygulama geliştirici, e-ticaret ve sosyal medya uzmanlığında yeni iş pozisyonları artıyor” şeklinde bilgi vermiş.

Kuru iş gücünün insan ile makine ve algoritmalar arasındaki bölüşümünde makine ve algoritmaların iş saati olarak 2018’de yüzde 29 olan payının 2022’de yüzde 42’ye çıkacağına dikkat çekiyor: “Şu an hiçbir iş alanında makine ve algoritmaların payı insanın payını geçmezken, bu oran 2022’de veri işleme alanında yüzde 62’ye çıkıyor. Bunun yanında makineler ve algoritmalar yavaş yavaş bugün insanların ağırlıkta olduğu iletişim, etkileşim ve yönetim gibi alanlara da giriyor. Yeni iş alanları bu işlerin görülmesi için gerekli yeni beceriler gerektiriyor. Burada iş becerilerinin stabilitesi kavramı ortaya çıkıyor. 2022’ye kadar ana becerilerin yüzde 42’sinin değişmesi bekleniyor. Analitik düşünme, aktif öğrenme, teknoloji tasarımı gibi beceriler öne çıkıyor. Bunun yanında yaratıcılık, inisiyatif alma, ikna, müzakere, karmaşık problem çözme, esneklik, ayrıntıyı görme gibi beceriler önemini koruyor.”

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.