btbilgi

Japonya kökenli bilim ve teknoloji firması Fujitsu, tıp uzmanlarına kolaylık sağlayan yeni bir çözüm duyurdu. Londra’da düzenlenen Fujitsu İnovasyon Buluşması’nda tanıtılan çözüm, düz metinleri otomatik olarak tıbbi koda çevirerek işlenmesini kolaylaştıran bir yapay zeka. Tıbbi sınıflandırmalara uyumu yüksek oranda kolaylaştıran yeni otomatik tıbbi kodlama çözümü, normalde ortalama 15 dakika tutan kayıt işlemini bir dakikadan daha kısa süreye indiriyor. Bu da uzmanlar açısından zamandan yüzde 90 tasaruuf anlamına gelmekte.

Firma konuyla ilgili duyurusunda, klinik karar vermeyi iyileştirmenin yeni yollarını aradıklarını iletmekte. Madrid’in San Carlos Klinik Hastanesi gibi iş ortakları sayesinde 4 senede geliştirilen çözüm, tıbbi süreçlerde verimliliği artırmak için çok önemli bir gelişme olarak tanımlanmış. Günümüzde mevcut Sağlık İşleme sistemlerinin çoğunun, doktor-hasta ilişkisinin gereksinimlerini tam olarak karşılayamadığı belirtilmekte. Buna sebep olarak da mevcut sistemlerin kullanımındaki zorluk gösterilmekte. Fujitsu’nun yeni yapay zeka destekli metin madenciliği teknolojisi, klinik karar alma sürecinde somut iyileştirmeler elde etmeye yarayabilir.

Fujitsu doğru yapılandırılmış bilginin, tıbbi konularda karar verme aşamasında ve sağlık hizmeti sunumunu iyileştirmede önemli bir rol oynadığını aktarmış. Klinik sahada çalışan uzmanların hastalara ayırabildiği zamanın gittikçe azaldığı hatırlatılıyor ve Sağlık Takip sistemlerine giriş sırasında kaybedilen zaman giderek daha anlamlı hale geliyor. Yapay zeka ile metin çözümleme, sağlık uzmanlarına hasta raporunu yazarken daha esnek veri giriş yöntemi sağlamakta. Böylece hasta başına düşen maliyet azaltılabilecek ve aynı zamanda uzmanların daha etkin hasta verisi kaydetmeleri sağlanabilecek.

Tıbbi metinleri sistem kodlarına çeviren Fujitsu yapay zekası

Çözüm Sağlık Kayıt sisteminin gerektirdiği yapılandırılmış bilgileri, sağlık uzmanının düz anlatım metninden otomatik olarak alıyor, NLP (doğal dil işleme) ve derin öğrenme yaklaşımı aracılığı ile doğru tıbbi kodlamaya çeviriyor. Yapılan çalışmalarda birçok mevcut kodlama sisteminin kullandığı karmaşık dilbilimi kurallarına göre, bu sistemin ek esneklik sağladığı saptanmış. Verilen bilgiye göre sistem Uluslararası Hastalık İstatistikleri ve İlgili Sağlık Sorunları Sınıflandırması (ICD) kodlarının içinden geniş bir kesit alanı çıkarıp eşleştirme havuzu kullanıyor ve bu sayede yüksek doğruluk derecesi elde edilebiliyor.

Fujitsu’nun yapay zeka tarama teknolojisi 200 adet özel anonim klinik not ve halka açık MIMIC-III klinik veri tabanından çıkarılan 5 bin özeti içeren iki İngilizce veri kümesi üzerinden değerlendirilmiş. Bu teknolojinin bir diğer avantajı ise, başka dillere kolayca uyarlanabilmesi ve önceden ek açıklamalı veri setleri gerektirmemesi şeklinde gösterilmiş.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.