btbilgi

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya, yaşanan iklim değişikliğine ve dengesizleşen ekonomik ortama çare arıyor. Buna karşı en geçerli çözümlerden biri yenilenebilir enerji üretimi. Avrupa çapında özellikle hızla gelişen rüzgar enerjisi pazarı büyük faydaları beraberinde getirmekte. Sektörün araştırma firması Wind Europe’un bir raporuna göre AB’nin 819 milyon ton karbondioksitten kurtulmasını sağlayan rüzgar enerjisi, bölgede 300 bin kişiye de istihdam sağlıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Ülke Enerji, 91 ülkede 591GW’dan fazla kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi bulunduğunu aktarmış. Sektörel büyüme dünya çapında tutarlı biçimde devam etmekte, böylece rüzgar enerjisi varolan en ucuz enerji kaynaklarından biri haline geliyor. AB ülkeleri rüzgar enerjisinin ekonomik faydalarını değerlendiriyorlar. Avrupa’da 300 bin kişi rüzgarla ile ilgili sektörlerde çalışırken, yerel topluluklar da yatırımlardan ve yerel vergi gelirlerinden yararlanıyor. Rüzgar halen Avrupa’nın elektrik ihtiyacının yüzde 14’ünü karşılayabilmekte. Yapılan projeksiyonlara göre, rüzgar 2050 yılında Avrupa’nın elektrik ihtiyacının yarısını sağlayan enerji sistemlerinin temel taşı olabilir.

Bir diğer konu ise çevreye verilen zararın azaltılması. İklim değişikliği tehditi, şimdiye kadar hiç bu kadar politika ve kamuoyu gündeminin zirvesinde olmamıştı. Vatandaşlar hükümetlerine bu sorunun acil şekilde çözülmesi için baskıda bulunuyor. Ayrıca ülkelerin içerisinde bulunduğu enerji sıkıntıları ve ekonomik bunalımlar, birçok kalkınma başlığını geri plana atabilecek derecede etkili hale geldi. Rüzgar enerjisinin gücü, yakın geleceğin temiz enerji üretim sistemlerini yeniden şekillendirmek için kullanılabilir.

Rüzgar sayesinde 2011-2016 yılları arasında AB’nin 819 milyon ton daha az karbon salınımı yaptığı bilgisi, hükümetler açısından rüzgarı en uygun maliyetli iklim dengeleme teknolojilerinden biri haline getirmekte. Ülke Enerji’ye göre Avrupa’nın fosil yakıta olan ithalat bağımlılığını azaltan ve hava kalitesini iyileştiren rüzgar enerjisi, ilerleyen yıllarda alacağı bu alanda yapılacak yatırımlarla iklimsel eylem planlarının daha kolay yürütülmesine olanak sağlayabilir.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.