btbilgi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ülkemizde üç yıldan beri kullanıcıların verilerinin korunması konusunda klavuz oluşturmakta. Fakat olduğu yerde sayması, gelişen teknolojiye paralel şekilde etkisini sürdürememesi anlamına gelmekte. Avrupa’da kullanımı 1995’li yıllara dayanan ‘Veri Koruma Direktifi’ yaklaşımı baz alınan KVKK, işte bu yüzden çağın ihtiyaçlarına uygun hale gelebilmek adına Avrupa Birliği’nde 2018 yılında hayata geçen GDPR (General Data Protection Regulation) yönetmeliklerine doğru yaklaştırılmakta.

Türkiye’nin kullanıcı verilerini koruma konusunda diğer Avrupa ülkeleriyle uyumlu hale gelebilmesi, gerekli durumlarda ülkeler arasında yapılacak veri alışverişi süreçlerinin sekteye uğramaması ve tüketicilerin dijital varlıklarını güvence altında kullanabilmesi için düzenleyici kurul, yasa ihlallerini ağır şekilde cezalandırıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Teleperformance firması, geçtiğimiz aylarda kullanıcı fotoğraflarına izinsiz erişime olanak sağlayan bir açıklığı engelleyemeyen Facebook’un KVKK tarafından 1 milyon 650 bin TL’lik cezaya çarptırıldığı örneğini hatırlatmakta.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu belirli kriterlerde kayıt zorunluluğu getirdiği VERBIS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) ile, organizasyonları adeta kamuya açık bir vitrine çıkartmakta. Kanun koyucu otoriteye ait halka açık bu vitrinde organizasyonların emanet aldıkları kişisel verilerin ne türde oldukları, ne kadar zamandır muhafaza edilmekte olduğu, kimler ile paylaşıldığı, işleme amaçları ve ne gibi güvenlik tedbirleri ile korunduğu bilgileri yer almakta. Bu şeffaflık sayesinde bireylere ve ilgili taraflara kendi verilerini kontrol etme kabiliyeti sağlanıyor. VERBIS sistemine kayıt zorunluluğu bulunurken, bu şarta uyulmaması durumunda 1 milyon TL’ye varan para cezası söz konusu olabilmekte deniliyor.

Sebebi ne olursa olsun, kullanıcı verileri ile ilgili bir ihlale uğrayan şirket en geç 72 saat içerisinde KVKK’yı bilgilenirmek zorunda. Ayrıca vakanın ağırlığına bağlı olarak veri ihlalinden etkilenen kişilerin de bilgilendirilmesi gerekiyor. Cezası 1 milyon TL’ye varan bu düzenleme, güvenlik sağlamanın firmalar için ne kadar önemli olduğunu ifade etmekte. Özellikle son zamanlarda yoğun şekilde, KVKK’nın resmi sayfasında ihlal bildirimleri ve Kurulun aldığı yaptırım kararlarının halka açık şekilde duyurulması, kamuoyunun ve basının dikkatini çekmekte.

Teleperformance, şirketlerin veri ihlallerine karşı her zamankinden daha dikkatli olmasını tavsiye etmiş. Şirketlerin devamlı eğitimler düzenlemesi, standartlar çerçevesinde çalışması ve güvenlikte tecrübeli profesyonellerle birlikte yol alması önerilmekte.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.