btbilgi

Birleşik iş yeri, ağ ve analitik firması Citrix, Türkiye’nin bulut bilişim alanındaki mevcut profilini ortaya koyan bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Araştırma firması M2S’in 2019’un Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirdiği araştırmaya, 100’den fazla çalışana sahip olan çeşitli sektörlerden 201 firma dahil edilmiş. Sonuçlar Türkiye’de bulut bilişimin kullanımına, yapılan yatırımlara, tercih nedenlerine ve duyulan endişelere dair önemli bulgular sunmakta. Bunların en dikkat çekeni ise, ülkemizde şirketlerin BT bütçelerinde bulutun yerinin yüzde 23 düzeylerinde olması.

Sonuçlara göre, araştırmaya katılan her 4 kuruluştan 1’inde bulut yatırımı yapıldığı ortaya çıkmış. Türkiye’de kuruluşların yüzde 34’ü en az bir bulut hizmeti kullanmakta. En yaygın olarak kullanılan bulut servisleri sırasıyla e-posta (yüzde 70 oranla), veri yedekleme (yüzde 44 oranla), sunucu barındırma ve sanallaştırma (yüzde 18 oranla) olarak saptanmış.

Bulut bilişim servislerini kullanma sebeplerinde ilk üç sırayı verilerin güvenli bir ortamda depolanması, operasyonel basitliğin sağlanması ve iş sürekliliği oluşturmakta. Diğer yandan bulut servislerini kullanmayanların fikirleri de alınmış. Bu hizmetlere başvurmayı tercih etmeyenlerin ana endişe kaynağı veri güvenliği olmuş. Onu öngörülemeyen maliyetler ve taşıma maliyetleri takip ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre dijital dönüşüm stratejisine dahil edilecek en faydalı üç BT kriteri sırasıyla güvenli ağ erişimi (yüzde 91 oranla), merkezileştirilmiş, güvenli dosya senkronizasyonu ve paylaşımı (yüzde 87 oranla) ve kullanıcıya dayalı analiz (yüzde 83 oranla) şeklinde belirlenmiş. Dijital dönüşümün işletmeye yansıtılması beklenen en önemli önceliğiyse güvenliğin arttırılması denilmekte.

Katılımcılar bulut bilişim alanında yatırım yapılacak en önemli konuyu veri yedeklemesi olarak dile getiriyorlar.  Bulut hizmetlerine yatırım yapmayı planlayan kuruluşların bu noktada en önemli kriteri maliyet (yüzde 70 oranla) olmakta. Onu şirket güvenilirliği (yüzde 67 oranla) ve veri güvenliği (yüzde 63 oranla) takip ediyor. Bulut servislerini satın almak için birinci olarak tercih edilen şirket türü ise, yüzde 41’lik bir oranla veri merkezleri.

Her on şirketten yaklaşık dokuzu (yüzde 92 oranla) giderek artan bulut tabanlı yazılım/web uygulamalarında veriler için sağlanan güvenlik düzeyinden memnun durumda olduğunu aktarmış. Fakat siber güvenlik halen bulut bilişime dair en önemli bulunan konulardan. Buluta ilişkin dış güvenlik (yüzde 56) ve iç güvenlik tehditleri (yüzde 48), mevcut altyapı için en önde gelen iki sorun olarak belirtilmekte.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.