btbilgi

Kurumlara ve kişilere online hizmetler dunan GoDaddy firması, dünya çapındaki girişimcilerin nabzını tutan Global Girişimcilik Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’deki Y kuşağı çalışanları, bir şirkette çalışmak yerine kendi işinin patronu olmayı daha fazla tercih ediyor. Buna ana sebep olarak da girişimci olmanın getirdiği esneklik verilmekte. Bu esnekliği sağlayan unsurların başında ise teknolojinin geldiği açıklanmış.

2019’in ikinci çeyreğinde Savanta araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen çalışma Avustralya, Kanada, Almanya, Hong Kong, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere ve ABD’den 4 bin 505 adet küçük işletme sahibi ile görüşülerek düzenlenmiş. Ankete Türkiye’den ise 25 veya daha az çalışana sahip, 500 adet küçük işletme sahibinin katıldığı bilgisi veriliyor.

Araştırma raporuna bakılırsa Türkiye’deki küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin (tüm yaş grupları) yüzde 25’i, kendi işinin patronu olmanın en iyi yanının sağladığı esneklik olduğunu belirtmiş. Kendi işinin patronu olmanın en iyi yanının, getirdiği ‘işletme sahibi’ statüsü olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 26 olarak saptanmış. Farklı yaş gruplarının yanıtlarına bakıldığında ise, Y kuşağının esnekliğe en çok önem veren grup olduğu gözlemlenmekte.

Çalışmaya katılanların yüzde 67’si, kendi işlerini yaparken daha fazla çalışmaları gerekebileceğini ancak bunu kendi tercihleri doğrultusunda yapabildiklerini belirtmişler. Buna paralel olarak, anket sonuçları Y kuşağının yüzde 42’sinin tüm gün bir ofiste oturmak yerine arabalarından, kahvecilerden ve seyahat ederken çalıştığını göstermekte.

Türkiye’deki Y kuşağı üyelerinin yüzde 38’i teknolojik araçların kendilerine daha iyi pazarlama yapma, görünür ve bulunabilir olma, yeni müşterilere erişme konularında yardımcı olduğunu belirtiyor. Y kuşağından katılımcıların yüzde 25’i, teknolojik araçların işlerini daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde yönetmelerini sağladığını dile getirmekte.

Teknolojiyi verimli bir şekilde kullanmak, Türkiye’deki Y kuşağına diğer yaş gruplarına oranla daha fazla küresel seviyede müşteri getiriyor. Tüm yaş gruplarından katılımcıların yüzde 4’ü müşterilerinin çoğunluğunun dünya çapından olduğunu belirtirken, bu oran Y kuşağı için yüzde 8 seviyesinde.

Katılımcıların yüzde 71’i halihazırda bir web sitesine sahip olduklarını veya yakın zamanda bir site kurmayı planladıklarını belirtmiş. Web sitesi yönetimi, müşterilerle iletişim kurma ve operasyon yönetimi gibi faaliyetlerle alakalı teknolojilerin yönetimi söz konusu olduğunda ise katılımcıların yüzde 39’u ‘kendin yap’ yöntemine başvurduklarını söylüyor. Yüzde 21’i ise bir web geliştirici veya tasarımcı ile birlikte çalışıyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.