btbilgi

Küresel çapta etkileri olan veri ihlalleri her boyuttaki şirkette BT yöneticileri tarafından endişe ile takip edilmekte. Oracle’ın sonuçlarını yayımladığı bir BT liderleri araştırması, yöneticlierin şirketlerindeki veri güvenliği konusunda kendilerine yeterince güvenmediklerini ortaya koyuyor. Yöneticiler kuruluşlarının verileri yönetme ve onları dışarıdan gelecek tehditlere karşı güvenli hale getirme konusunda güven eksikliği yaşıyorlar.

Oracle bu araştırmada dünya çapındaki 24 pazardan 5 bin’den fazla BT yöneticisi ile görüşmüş. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 47’si veri yönetme konusunda kendilerine güvendiklerini düşünüyor. Bir karşılaştırma olarak, görüşülen şirketlerin finans bölümlerinin yöneticileri veri güvenliğinde 43 oranında kendilerinden memnun. Pazarlama departmanlarında bu oranın yüzde 41’e, insan kaynaklarında (İK) ise yüzde 35’e düştüğü gözlemlenmiş.

Raporu ele alan Birleşik Krallık odaklı ITPro sitesi, veri yönetminine güven eksikliği ile ilgili; kuruluşların bireysel veri güvenliği politikalarının personel tarafından yeterince anlaşılmamış olmasını sebeplerden biri olarak gösteriyor. Bir diğer olası sebep ise bu politikaları yönetme ve uygulama konusunda kimin liderliği alması noktasındaki kafa karışıklığı veriliyor.

Veri yönetimine duyulan güvenin, küresel BT yöneticileri arasında eşit bir şekilde dağılmadığı raporda aktarılmakta. Brezilya, Hindistan ve Japonya’daki karar verici yöneticiler, verileri yönetme konusunda kendilerini yeterli buluyorlar. Bu ülkelerde verilerinin tamamen ve güvenli biçimde yönetildiğine inananların oranı yüzde 60’dan fazla. Buna karşılık Almanya ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde BT yöneticilerinin, işletmelerinin veri yönetimine olan inanç oranı çok ciddi şekilde düşük. Almanya’da oran yüzde 18 ve Avusturalya’da ise yüzde 22 olarak verilmiş.

Ülkeler (ve hatta bölgeler) arasında bu kadar büyük oran farkları oluşması konusunda da bazı yaklaşımlar var. Mesela Avrupa’daki şirketlerin BT yöneticileri son yıllarda daha büyük baskı altında. Başta GDPR olmak üzere, AB ülkelerinin veri koruma kurallarının giderek daha zorlu hale gelmesi kurumların işini zorlaştırıyor. Avustralya’da ise parlamento veri gizliliği düzenlemelerinde önemli güncellemeleri yakın geçmişte devreye sokmuş durumda. Bunlarla karşılaştırılınca, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerdeki veri yönetimi ve koruma düzenlemelerinin pek sıkı olmadığına dikkat çekilmiş.

Raporda BT yöneticileri için veri güvenliği uyumluluğunu sağlama noktasında, otomasyon teknolojilerinin kullanımı uygun çözümlerden biri olarak gösterilmekte. İşletmelerin yüzde 47 kadarı veri güvenliği ve düzenlemelere uyum süreçlerinde yapay zeka, makine öğrenme ve benzeri otonom teknolojiler kullanmak niyetinde olduğunu aktarmış.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.