btbilgi

Her ölçekten şirketlerin siber güvenlik konusunda son yıllarda çok büyük adımlar atmakta olduğu görülüyor. Yeni bir araştırma raporunda, 2020’de farklı sektörlerden birçok kurumun güvenlik yatırımlarında yüzde 34 artış olacağı görülmekte. Siber güvenliğe yapılan yatırımların artmasının iki büyük nedeni var: Veri sızıntıları sonucunda şirketlerin ciddi zarara uğraması ve hükümetlerin kişisel verileri korumaya odaklanmış yasal yaptırımlarının dünya çapında hızla genişlemesi.

Bitdefender’ın ele aldığı Siber Güvenlik Zorunluluğu raporuna göre, siber saldırılardan kaynaklanan kayıplar son mali yılda ortalama 4,7 milyon dolara ulaşmış. Son zamanlarda fidye yazılımı gibi siber suç faaliyetlerinden önemli zararlar gören şirketlerin oranının da yüzde 57’den yüzde 71’e yükseldiği rapor edilmiş. Ayrıca araştırmada siber saldırılar sonrası her 10 şirketten birinin 10 milyon doların üzerinde kayba uğradığı bilgisi verilmiş.

Şirket yöneticilerinin artan siber saldırılardan dolayı siber güvenliğe yoğun yatırım yapmanın önemini fark etmeye başladığını belirtiliyor. Veri sızıntıları ve veri kayıpları nedeniyle, yasal yaptırımların şirketleri daha fazla önlem almaya yönelttiğine işaret edilmiş. Şirketlerin BT bütçelerinin büyük bir payını teknolojiye ayırmaya başladıkları dikkat çekiyor. Bitdefender iinsana yapılan yatırımlarla süreçler arasında doğru dengeyi kurabilmenin şirketler için önemli olduğunu hatırlatmakta. Teknolojiye ve siber güvenliğe yapılan yatırımların, kurumlara ortaya çıkan güvenlik açıklarını gidermek için riski tanımlamaya ve saldırılara hızlı bir şekilde yanıt vermeye odaklanma fırsatı vereceğinden bahsedilmiş.

Yayınlanan raporun ilginç detaylarından biri olarak, medya sektörünün siber güvenlik konusunda yeterli yatırıma sahip olmaması verilmiş. Medya sektörünün siber saldırılara sık maruz kaldığını ve medya yöneticilerinin siber saldırıları, şirketlerinin varlığını tehdit eden önemli bir sorun olarak ele almaları gerektiği ifade ediliyor. Medya sektöründe çalışan sirkülasyonlarının fazla olması, kurum içinde kullanıcı yetkileri ve tanımlarının doğru yapılmaması, kurumun güvenlik politikalarının yeteri kadar aktarılamaması riskin artmasına sebep oluyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.