btbilgi

Dijital dönüşüm halen dünya çapında tüm firmaların ve organizasyonların odağında olan konulardan biri. Yeni bir araştırma ise bu konuda ilginç bir bilgi sağlamakta. Kony tarafından gerçekleştirilen ‘Digital Experience 2019 Index’ çalışması, 800 yönetici ve 800 tüketici ile yapılmış. Bankacılık, perakende, kamu hizmetleri ve sağlık hizmetleri sektörlerine yoğunlaşan araştırmanın sonuçları; dijital dönüşüm projelerinin müşteri deneyimi yerine teknoloji optimizasyonuna odaklandığına işaret etmekte.

Rapora göre toplamda dijital dönüşüm için 4,7 trilyon dolarlık bir yatırım yapıldığı ortaya konulmakta. Fakat bu çabaların çoğu markaların ve şirketlerin müşterileri tarafından algılanamıyor. Müşteri deneyimine ciddi yatırımlar yapan işletmelerde bile, tüketiciler bunu sadece yüzde 50 oranında takdir edebiliyorlar. Raporda tüketicilerin yaptıkları yatırımlar için kurumları önemsemediği, kurumların ise müşterilerinin ihtiyaçlarını dinlemediği veya dinlese de anlamadığı aktarılmakta.

Araştırma sonuçlarına göre dijital dönüşümün çoğu kurumların iç işleyişlerine odaklanmş durumda. Dijital dönüşüm yatırımlarının yaklaşık yüzde 68’inin iş süreci geliştirmeye, yüzde 28’i kadarının  da müşteri deneyimini iyileştirmeye harcandığı saptanmış. Kurumların sadece yüzde dördü ise yatırımlarını çalışan deneyimi merkezli olarak görüyor. Araştırmaya katılan müşterilerin yüzde 62’si ise, kendilerine sunulan eğer dijital deneyimler çaba sarfetmelerini gerektirmezse daha fazla harcama yapacaklarını hissetmekte.

Raporda iki tip şirket yapısından bahsediliyor. Dijital dönüşümde ‘lider şirketler’, değişime duyulan ihtiyacı sürekli olarak fark edebiliyorlar ve risk almaya daha hazırlar. Dijital dönüşümü yalnızca teknolojik bir değişim değil, kültürel bir değişim olarak da kabul ediyorlar. Bu firmaların daha çevik, müşteri odaklı organizasyonları var deniliyor. ‘Geride kalanlar’ ise odaklarını içe yöneltmiş durumdalar. Yatırımları iş akışı verimliliğini artırmaya, maliyetleri azaltmaya ve çalışanların iş birliğini genişletmeye yönelik.

Kony dijital deneyim raporunda firmaların dönüşüm çabalarında müşteri deneyimini göz ardı etmemeleri, inovatif düşünme yaklaşımını benimsemeleri, kendini geliştirme konusunda yüzde yüz kararlı olmaları tavsiye ediliyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.