btbilgi

Akıllı ev teknolojileri her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Şehirlerin dönüşümüne paralel olarak, yeni ve akıllı yaşam alanları da gelişmekte. Peki tüketiciler her sene genişleyen bu sektör hakkında ne düşünüyorlar? Dassault Systèmes tarafından gerçekleştirilen bir araştırma şehirlerin, evlerin ve tüketici davranışlarının geleceği hakkında önemli ve kritik bulgular sunmakta.

Dassault Systèmes adına CITE Research tarafından gerçekleştirilen araştırmada, 1.000 kadar ABD vatandaşı yetişkin ile görüşülmüş. Kasım 2018 ayında yapılan çalışma kullanıcıların ev, seyahat, sağlık ve perakende alanlarındaki tüketici deneyimine dair beklentisine odaklanıyor. Araştırma sonuçlarına bakılırsa, 2030 yılına gelindiğinde akıllı ev cihazları son derece yaygın olacak. Bu cihazların tüketicilere belirli bir güvenlik duygusu sağlamakta olduğu bilgisi aktarılıyor. Ayrıca enerji verimliliği, uzaktan erişim imkanları ve kişiselleştirme de önemli bulunan diğer özellikler arasında.

Araştırmaya katılanların yüzde 73’ü, 2030 yılı civarında evlerinde uzaktan kumandalı aygıtlara ve sesle çalışan cihazlara sahip olacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 70’i tamamen internete bağlı akıllı ev sistemleri kullanacağını öngörürken, yüzde 66’sı ise otomatik olarak çalışan cihazlar / aygıtlar kullanacağına inanmakta. Katılımcıların yaklaşık yarısı sanal bir ev asistanı veya robot kullanacağını hayal etmekte. Bu teknolojileri kullanma eğilimi genç katılımcılar (18-44 yaş arası), gelir düzeyi yüksek tüketiciler (100 bin dolar üzeri hane geliri) ve teknolojiyi erken benimseyen yenilikçi kişiler arasında diğer kesimlere göre daha fazla olarak saptanmış.

Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi ev teknolojisindeki gelişmelerin en önemli faydalarını güvenlik (yüzde 66) ve enerji verimliliği (yüzde 67) olarak ifade etmekte. Yarısından fazlasıysa uzaktan erişimin (yüzde 57) ve kişiselleştirmenin (yüzde 53) ilk 3 avantaj arasında olduğunu söylüyor. Ancak bu konudaki yanıtların yaş gruplarına göre değişmekte olduğuna dikkat çekilmiş. Daha genç katılımcılar (18-34 yaş) kişiselleştirmeye daha fazla önem veriyor. 18-24 yaş grubunun yüzde 66’sı ve 25-34 yaş grubunun yüzde 63’ü, kişiselleştirilebilir akıllı ev teknolojilerinin en önemli faydalar arasında birinci olduğu görüşünde. Kişiselleştirme ayrıca teknolojiyi erken benimseyenler gözünde de daha önemli. Bu kategorideki katılımcıların yüzde 23’ü bunu en önemli fayda olarak değerlendirmiş.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.