btbilgi

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi altında gerçekleştirilen “Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği” (SMKÖ) araştırması, nesillerin sosyal medyaya ve platformlarına bakışını ortaya koyuyor. Fakültenin Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü araştırmacılarının yürüttüğü çalışma, Baby Boomer, X, Y ve Z kuşaklarından oluşan 516 kişinin görüşlerini analiz ediyor. Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, 1946-1964 arasında doğan Baby Boomer kuşağının Facebook; X kuşağının (1965-1979 yılları arasında doğan) ve Y kuşağı nın (1980-1999 arasında doğan kuşak) en çok Instagram kullanmayı tercih ediyor olması.

Genel bir bilgi olarak günlük sosyal medya kullanım sürelerine bakılmakta. Günde üç saatten fazla sosyal medya kullanan Z kuşağı bireyleri, daha az kullananlara göre daha fazla süreklilik sağlamakta ve kendilerini daha yetkin bulmakta. Dördüncü saatten sonra ise sosyal medya kullanım seviyelerinin pek  değişiklik göstermediği saptanmış.

İnternet bağımlılığı belirleyicilerinden birisi olarak, sosyal medya platformlarında günde 4 saatten fazla süre geçirmek gösterilmekte. Bu da kişinin bağımlılık açısından risk altında olduğunu göstermekte deniliyor. Araştırmada Z kuşağının yüzde 21’lik bölümünün günde 4 saat ve üzeri sosyal medya kullandığı saptanmış. Bu da Z kuşağının sosyal medya bağımlılığı riskini yaşadığına işaret etmekte. Söz konusu yüzde 21’lik grup sosyal medya kullanımında süreklilik gösteriyor ve sosyal medya yetkinlikleri giderek artıyor. Z kuşağı en çok Instagram ve YouTube uygulamalarını kullanıyor. Yüzde 84’ü video ve müzik içeriklerini beğenip paylaşıyor.

Baby Boomer kuşağı orta seviyede sosyal medya kullanım seviyesinde. Bu kuşaktan kişiler günde en çok 1-3 saat arası sosyal medya kullandıklarını belirtiyor. 4-6 saat kullananlar yüzde 6 oranında. Baby Boomer kuşağının neredeyse yarısı (yüzde 41) en çok Facebook’u tercih etmekte. Z kuşağında Facebook kullanımı yüzde 3 seviyesinde. Hem Y hem de Z kuşağı en çok Instagram’ı kullanmakta.

Sosyal medyada güncel haberleri beğenme oranı da raporda ele alınmış. Baby Boomer, X kuşağı ve Y kuşağında sosyal medya platformlarında haberleri beğenme yüzde 50’nin üzerinde. Z kuşağında ise bu oran yüzde 22 olarak saptanmış. Güncel haber takip oranı Z kuşağında düşük olmasına rağmen spor içeriklerini beğenme oranı yüzde 50’ye yakın bulunmuş. Spor içeriklerini beğendiğini belirten Baby Boomer kuşağının oranı ise yüzde 20’dir. Bu sonuçların Z kuşağı ile ortak ilgi alanı yakalayan bir Baby Boomer kitlesi olduğunu gösterdiği belirtilmekte.

Baby Boomer kuşağı sosyal medyadaki politik içerikleri yüzde 40 oranında beğenirken, Z kuşağında bu oranın yüzde 3,7 olarak çıkmış. Bu da Z kuşağının sosyal medya platformlarında politikaya dair içeriklerle ilgilenmediklerini ortaya koyuyor denilmekte.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.