btbilgi

Makroekonomi, kalkınma iktisadı ve sektörel dinamiklere yönelik araştırmalar gerçekleştiren TSKB Ekonomik Araştırmalar’ın son raporu Ar-Ge sektörü üzerine hazırlanmış. TSKB Bakış isimli rapor serisinin son çalışması olan ‘Uygun Adım Geleceğe: Ar-Ge ve İnovasyon’ raporu, son 30 yıldaki gelişmelerin bilgi ve teknolojiyi ekonomik değer yaratımının önemli parçası haline getirdiğini aktarmakta. Raporun en dikkat çeken yaklaşımı ise, bilgi temelli bir ekonomi oluşturabilen ülkelerin uluslararası rekabette üstünlüğü yakaladığını vurguluyor olması.

Raporda yeni bilgi üretme sürecinin motoru olan araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin, ekonomi açısından büyüme performansını korumak ve geliştirmek isteyen ülkeler için büyük önem taşıdığına yer verilmiş. Ar-Ge harcamalarının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya oranı olarak ifade edilen ‘Ar-Ge yoğunluğu’ göstergesinde bugün itibarıyla ilk 10 sırada bulunan ülkeleri de değerlendiren rapor, bu ülkelerin 1998-2017 yılları arasında yatırım yoğunluklarını ortalama yüzde 30 oranında arttırarak yüzde 3,2’ye taşıdıklarını ortaya koymakta.

Raporda yer alan bilgilere göre, yenilik odaklı ürün üretme becerisini geliştirebilmek, ihracat gelirlerini yükseltilmek için en ideal yöntemlerden. Türkiye kilogram başına 1,32 dolar ihracat geliri elde ederken, Çekya ve Polonya gibi gelişmekte olan Doğu Avrupa ülkelerinde bu rakamın 2 doları aştığı saptanmış durumda. Raporda Türkiye’nin 2017 yılı itibariyla yüzde 0,96 olan Ar-Ge yoğunluğunun, henüz yüzde 1,78 olan yüksek gelirli ülkeler ortalamasının altında kaldığı ifade edilmiş. Bununla beraber ülkemizdeki Ar-Ge younluğunun son 20 yılda istikrarlı bir tırmanış sürecinde olduğu da aktarılmakta.

Çalışmayı hazırlayan TSKB Ekonomik Araştırmalar Ekonomisti Cem Avcıoğlu; yetenek yoğun, inovatif bir imalat sektörünün temel taşının Ar-Ge yatırımları olduğuna işaret ediyor. Avcıoğlu konuyla ilgili olarak “Bu konuda süregelen çabaların başarılı olması halinde, hem büyümenin sürdürülebilirliği hem de istihdam koşullarının iyileşmesi açısından önemli gelişim kaydedilecek” şeklinde açıklama yapmış.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.