btbilgi

Günümüzün modern çalışma ortamı eskisine göre çok farklı. Dijitize olmuş iş gücü, ortak çalışma alanları, uzaktan çalışma, dosya paylaşım servisleri ve freelance çalışma gibi yenilikçi çözümler mevcut. Bunların hepsi çok güzel ama bir dijital dosya kalabalığı da söz konusu. Şirketler hangi verilerin nerede saklandığını, hangilerinin kimlere sunulduğunu ve kullanıcıların ne zaman ne kadar eriştiğini takip etmekte zorlanıyor. Buna ‘dijital dağınıklık’ denilmekte ve bu durum şirketler için dezavantaj haline gelebiliyor.

Kurumsal dosyalara izinsiz erişim riski sadece şirket içinden gelmeyebilir. Artık çalışmayan fakat kurumsal e-posta servisinden, mesajlaşma uygulamasından veya Google belgelerinden çıkarılmayan çalışanlar olabilmekte. Bu eski çalışanlar bazen fikri mülkiyet veya ticari sırlar içeren, gizli ya da korunan verilere bile erişebilmekte. Bu türden verilere eski çalışanların erişmesi belki sorun olmasa bile, onların üzerinden siber suçluların veya rakiplerin erişmesi çok ciddi sorunlara yol açabilir.

Güvenlik firması Kaspersky bu konuda bir araştırma yapmış. “İş yerlerindeki dijital dağınıklığı düzeltmek” (Sorting Out Digital Clutter In Business) başlıklı çalışmada dijital dağınıklık konusu ele alınmakta. Araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 83’ü çeşitli hassas veriler içeren belgelerle çalıştığını söylemiş. Buna rağmen çalışanların yaklaşık üçte birinin (yüzde 30) bir önceki iş yerinin dosya ve belgelerine erişebildiği de ortaya çıkartılmış.

Araştırmanın ilgi çekici bulgularından biri, dijital veri karmaşası nedeniyle çalışanların aradıkları belgeyi veya veriyi bulmasının zaman alması. Türk çalışanların yüzde 60’ı iş yerinde bir belge veya dosya bulmanın zor olduğunu dile getirmiş. Yüzde 52 oranında bir kesim ise aynı cihazı hem iş hem de kendi kişisel ihtiyaçları için kullanmakta olduğunu belirtmekte. Bu da bilgilerin farklı cihazlarda kopyalanması veya eskimesi nedeniyle karışıklığa ve işlerde hatalara yol açabiliyor deniliyor.

Türkiye’de çalışanların yaklaşık üçte biri (yüzde 31) iş yerindeki cihazlarda kullandıkları kullanıcı adı ve parolalarını iş arkadaşlarıyla paylaştığını kabul etmekte. Bu bulgu iş dosyalarına doğru erişim konusunda hala birçok ciddi sorun yaşanmakta olduğuna işaret ediyor denilebilir. Kaspersky raporunda yetersiz parola alışkanlıkları ve hassas kurumsal veriler için denetimsiz bir ortam oluşmasının, doğrudan bir veri sızıntısına yol açmayacak şekilde zararsız görülebileceine dikkat çekmiş. Fakat potansiyel riskler konusunda çalışanların daha iyi eğitilmesinin gerektiği de ifade ediliyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.