btbilgi

Yenilenebilir enerji kaynakları giderek daha popüler oluyor ve yakın geleceğe yönelik olumlu raporlar gelmekte. BloombergNEF’den gelen son rapor da olumlu mesajlara sahip olanlardan. Rapora göre 2050 yılına kadar dünya elektriğinin yaklaşık yarısını güneş, rüzgar ve batarya çözümlerinden alacak.

Bloomberg’in yayımladığı rapor bu dönemde elektrik talebinin yüzde 62 oranında artacağını ve alternatifler karşısında fosil yakıtların önemini kaybedeceğini öngörmekte: “BNEF’e göre 2050’de güneş ve rüzgar dünya elektriğinin neredeyse yüzde 50’sini sağlayacak. Yüzde 21 kadarı ise hidroelektrik, nükleer ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek. BNEF kömürün enerji sektöründeki en büyük kaybı yaşayacağını söylüyor. Kömürün bugün yüzde 37 olan enerji sektöründeki payı, 2050’de yüzde 12’ye düşecek.”

BloombergNEF’in öngörüsüne bakılırsa güneş, rüzgar ve batarya depolama yöntemleri sayesinde, enerji sektörü 2030’a kadar Paris Antlaşması’nın taleplerine uyacak kadar emisyon azaltımı yapabilecek. 2030’a kadar dünya çapındaki tüm enerjinin yüzde 41’inin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi mümkün görünüyor denilmekte. Ama o noktadan sonraki emisyon azaltımı gereksinimleri için yenilenebilir enerji tek başına yeterli olmayacak. Raporda bunun ötesi için karbon yakalama, hidrojen veya dalga/gelgit enerjisi gibi yenilikçi teknolojilerin fark yaratacağı belirtilmekte.

Rapora göre 2050’de Avrupa’nın elektriğinin yüzde 92’si temiz kaynaklardan elde edilecek. Çin ve Hindistan ise enerjilerinin yaklaşık üçte ikisini güneşin ve rüzgardan alacaklar. ABD’deki olumsuz gelişmelere rağmen, rapor ülke hakkında hala olumlu ve 2050’de ülkenin gücünün yalnızca yüzde 43’ünün yenilenebilir kaynaklardan geleceği öngörülmekte.

Nisan ayında yayımlanan bir başka araştırma, 2050 yılına kadar tüm sektörlerde yüzde 100 temiz enerjinin mümkün olduğunu iddia etmekte. Bu sektörlere ısıtma, ulaştırma ve tuzlu su arındırma gibi farklı sektörler dahil. Bu senaryoda güneş ve rüzgar 2050 yılına kadar toplam küresel enerji arzının yaklaşık yüzde 87’sini oluşturacak. Kalan kısım ise biyoenerji, hidroelektrik ve jeotermal gibi diğer temiz enerji kaynaklarından elde edilecek.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’ndan (IRENA) gelen bir raporda ise, yenilenebilir enerji kaynaklarının 2050 yılına kadar enerji tüketiminin üçte ikisini ve elektrik üretiminin yüzde 86’sını karşılayabileceği ortaya konulmakta. Kurum 2010’dan beri rüzgar enerjisinin maliyetinin yüzde 49 ve güneş enerjisinin maliyetinin ise yüzde 85 oranında düşmüş olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca 2010’dan beri batarya bazlı elektrik depolama maliyetleri de yüzde 85 oranında azalmış.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.