btbilgi

Ericsson Mobilite Raporu için 2019 Haziran sayısı yayımlandı. Raporda firmanın 5G alanındaki en güncel öngörüleri ve tahminleri yer almakta. Firma 5G’ye olan ilginin dünya genelinde hızla artmakta olduğuna dikkat çekmiş. Özellikle bir önceki raporda yer alan diğer tahminlerin, 5G’ye yönelik yoğun ilgi nedeniyle olumlu olarak revize edildiği bilgisi verilmekte.

Ericsson Mobilite Raporu içindeki en önemli öngörü 5G abonelikleri ile ilgili. Firma 2024 yılının sonuna kadar ekstra 400 milyon mobil genişbant aboneliğinin gerçekleşeceğini öngörüyor. Ayrıca bu tarihte 5G aboneliklerinin toplamda 1,9 milyara ulaşacağı belirtiliyor. Bu rakam 2018’in Kasım ayında yayımlanan raporda 1,5 milyar olarak açıklanmıştı. Böylece 5G’ye olan ilgideki artış abonelik tahminlerinde yüzde 27’lik bir artış olarak yansımış.

2024 yılı sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 45’inin 5G kapsama alanında olması bekleniyor. Bu oran, frekans paylaşım teknolojisinin 5G kurulumunu LTE (4.5G) frekanslı bantlarda mümkün kılmasıyla yüzde 65’e kadar yükselebilir denilmekte. Bazı pazarlardaki servis sağlayıcıların, 5G ağlarına geçişin ilk yılında yüzde 90’lık iddialı bir kapsama hedefine sahip olduğu da aktarılmakta. 5G cihazlarındaki artışın da etkisiyle, 2019 sonuna kadar dünya genelinde 10 milyonun üzerinde 5G abonesi olacağı tahmini raporda yer almakta.

Ericsson Mobilite Raporu’na göre 5G’ye en hızlı adapte olacak pazar Kuzey Amerika. Kuzey Amerika’daki 5G abone oranının 2024 sonuna kadar yüzde 65 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Kuzey Amerika’yı yüzde 46’lik oranla Kuzey Doğu Asya ve yüzde 40’lık abonelik oranıyla Avrupa takip ediyor.

2019’un ilk çeyreğinde küresel mobil data trafiğinin, bir önceki yıla oranla yüzde 82 arttığı belirtilmiş. 2024 sonu itibariyle bu trafiğin aylık 131EB’ye ulaşması ve yüzde 35’lik kısmının da 5G şebekeleri üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Bugün dünya genelinde 1 milyar hücresel IoT bağlantısı bulunuyor. Bu rakamın 2024 itibariyle 4,1 milyara ulaşması ve bu hacmin de yüzde 45’inin Massive IoT (yaygın Nesnelerin İnterneti) aracılığıyla sağlanacağı ifade ediliyor. Massive IoT teknolojisini kullanan endüstriler arasında akıllı ölçüm, tıbbi giyilebilir formdaki sağlık hizmetleri ve izleme sensörleriyle taşıma gibi hizmetler bulunmakta.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.