btbilgi

Güncelleme - Yılmaz Sezer2017 yılı öncesinde, kullanılmaya başladığı ilk yıllarda belki de neredeyse bir çay parası tutarında olan hesapların, çok değil bir dönem sonrasında sahiplerini zengin edecek bir piyangoya dönüşmesi, kripto parayı bu anlamda incelemeye değer bir konu olarak karşımıza çıkarmaktadır.

Bize göre bu artışın nedeni; bu dönem öncesinde kripto paraların kullanım alanının sınırlı olması, işlem gerçekleştirmede kişilerin yaşadıkları zorluklar ve katlanılması gereken maliyetlerin bulunması sebebiyle talebin düşük kalmasıdır. Yeni dönemde ise bir takım yeni yatırımcıların piyasaya girerek söz konusu var olan problemlerin çözümü için teknik altyapıyı geliştirmesi olarak gösterilebilir. 2017 yılı içerisinde aracı sitelerin kurulması, yeni kripto para cüzdanlarının oluşturulması, işlem maliyetleri için düzenlemeler yapılması, düşük maliyet alternatiflerinin oluşması, kripto para çeşidinin ve blok zinciri sistemindeki blokların işlem hacminin çatallanmalar ile artması, mevcut kullanıcıların ve yatırımcıların ilgisini çekerek 2017’nin ilk gününde 997,69 $ olan fiyatın, yıl sonunda 19.343 $’a kadar çıkmasının nedenleri olarak sayılabilir.

Diğer yatırım araçlarına kıyasla kripto paraların, blok zinciri üzerinden sağlayacağı faydalar, talebin sürekli olmasına ve gelişim ile birlikte yapılan düzenlemelere karşı var olan tepkinin devamlı tutulmasına neden olmaktadır. Talebi yaratan kitlenin bu ilgisi, tüm sektör ve piyasaların ortak gelişme ve büyüme arzusundan kaynaklanmaktadır.

Kripto paraları diğer finansal piyasa enstrümanlarından ayıran önemli özelliklerden biri para arzının sınırılı oluşu ile birlikte esnek olmayan bir yapıya sahip olmasıdır. Örnek olarak  Bitcoin, miktarı günümüzde yaklaşık 21 milyon ile kısıtlı olan bir kripto paradır ve talebi ne kadar artarsa artsın şu an için 21 milyon bir birimin üretilmesi mümkün değildir. Bu durum; yani arzın katılığı buna karşın talep de meydana gelen artışının fiyat üzerinde ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini göstermesi açısından yerinde bir örnektir.

Peki böyle bir arz-talep sistemi mevcutken, bu sistemin bir parçası olmaktan kaçınmak rasyonel midir?

Günümüzde gerçekleşen artışlara, Bitcoin üzerinde yapılan yasal düzenlemelere, yatırımcıların kripto paranın günlük işlem verilerini yakından takip ederek tekrar eden modeller üzerinden işlem gerçekleştirilmesine ve büyük ölçekli kurum ve kuruluşların kripto para ve blokzincir sistemi ile ilgili çalışmaların artmasına bağlı olarak yaşanılan gelişmeler sebep gösterilebilir.

İşlem görmesi ile birlikte fiyat artışının yaşanması ise Bitcon’in de nihayetinde bir mal özelliği taşıması ile açıklanabilirse de, Bitcoin’in aynı zamanda bir para birimi ve tasarruf aracı olduğunda  da unutulmamalıdır. Bütün bu özellikleri dikkate alınıp uzun vadeli düşünüldüğünde, kripto paraların ve blokzincir sisteminin verimliliği ve güvenirliğinin artışının  finansal sisteme katkı sağlayacağı gerçeği, en küçük işletmelerden, kurumsal yapılardaki firmalara ve kamu sektöründeki firmalar da dahil olmak üzere herkesin bir süre sonra kripto paralara yatırım yapmaktan kaçınmayacağı bir noktaya gelineceği düşünülmektedir.

Mayıs ayının başlarında Kanada ve Singapur Merkez Bankaları tarafından kripto para transferi ile test edilen blokzincir sistemi için yetkililer, bu sistemin kullanılmasının işlem hacmini büyük oranda arttıracak altyapı sağlayacağını, ülkeler arası ödemelerde riski düşürerek daha güvenli ve hızlı işlemlerin gerçekleşebileceğini açıklamasında bulunmuşlardır.

Kullanımının bankacılık sisteminin ve finans sisteminin merkezine koyulması, bu süreçte kolay olmasada uzun vadede süreç içerisine para, banka ve finans sistemine olumlu katkı sağlayacağı konusunda otoritelerinin görüş birliği içinde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Doğu Asya ülkeleri ve Avrupa ülkelerinde Bitcoin işlem hacminin yoğun olması, dolayısıyla Bitcoin’in Dolar, Yen , Won ve Euro karşısında çok fazla işlem görmesi ve aynı zamanda ülkelerin Kripto Para ve blokzincir sistemlerine ilgi duyarak bu konuda sürekli olarak gelişim halinde oldukları çok rahat gözlenebilmektedir.

Tüm dünyada teknolojik ve yasal alt yapısı hızla oluşturulan ve buna bağlı olarak da kullanımı hızla artan kripto paranın yok kabul edilerek bu süreçte herhangi bir düzenleme yapılmamış olması, dünya ile entegre olması gereken ve olmak isteyen ülkemiz için uzun vadede ciddi bir eksiklik olarak algınacağı ve çeşitli sorunların yaşanacağı unutulmamalıdır.

Bize karşı kısa vadede büyük bir değişim ve gelişim gösteren, uzun vadede de aynı hız ve duyarlılıkta değişmesi gelişmesi ve önem arz etmesi beklenilen kripto paranın, volatil yapısına uyum sağlayabilecek, fırsatların değerlendirilmesini ve bu tutumun sürekliliğini koruyabilecek; gerekli mali ve hukuki düzenlemelerin dünya ile paralel olarak, bir an önce ülkemizde de yapılmaya başlatılması ve gerekli olgunluğa ulaşabilmek adına daha yaygın olarak kullanılmasının, yazılı ve görsel basında gerekli bilincin oluşturulmasının uzun vadede hepimiz için yerinde bir işlem olarak tarafımızdan değerlendirmektedir.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan Yılmaz Sezer , Maliye Bakanlığı’nda Vergi Denetmeni olarak görev yapmış olup, bu görevi sırasında kamu ve özel kesim işletmelerinde denetim ve incelemelerde bulunmuştur. Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetine devam eden Yılmaz SEZER’in aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Belgesi bulunmaktadır. Sorumlu ortak başdenetçi olarak birçok sektörde denetim faaliyetlerinde bulunmuş olup, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş’ de Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Yılmaz SEZER’in çeşitli dergi ve gazetelerde değişik konularda yayınlanmış 300’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır. Çeşitli televizyon-radyo programlarında ve konferanslarda konuşmacı olarak katılmış olup, TÜRMOB tarafından yayınlanmış Yabancı Sermayeli Şirketler ve Vergilendirilmesi, İş Ortaklığı konularda kitapçıkları mevcuttur.