btbilgi

BT uzmanları ve siber güvenlik uzmanları, şirketleri dijital tehditlere karşı korumanın iki önemli faktörü. Eskiden bilişim çalışanları bu iki rolü beraber götürmekteyken, son yıllarda siber tehditlerin artması ile iki ayrı görev olarak yeniden tanımlanmak durumunda kaldı. Dijital güvenlikte önemli karar alıcısı olan bu iki yapı arasında ise ne yazık ki bir güven eksikliğinden bahsedilmekte. Normalde beraber çalışması gereken bu iki taraf arasında oluşan iş birliği eksikliğinin, kuruluşlara ciddi zararlar verebileceğini ifade edilmekte.

Araştırma firması Vanson Bourne tarafından, ABD ve Birleşik Krallık’taki 300 BT uzmanı ile 300 siber güvenlik uzmanı ile bir çalışma gerçekleştirilmiş. Araştırma raporunu ele alan Komtera Teknoloji, BT ve siber güvenlik uzmanları arasında ciddi bir güven krizi yaşanmakta olduğuna dikkat çekiyor. Çalışmaya katılanların yüzde 60’ı son iki yılda ciddi bir güvenlik krizi yaşamış. Yüzde 30’u ise birden fazla güvenlik kriziyle karşı karşıya kalmış durumda.

Bu sorunların başlıca nedenleri arasında açık seçik hazırlanmış güvenlik protokollerinin eksikliği birinci sırada gösterilmekte (yüzde 52 oranla). Bir diğer büyük problem kaynağı ise güncellenmemiş yazılımlar ve sistemler (yüzde 51 oranla). Sistemlerde yama otomasyonu eksikliği ise yine önemli bulunan nedenlerden biri (yüzde 40 oranla).

İşin kötüsü, BT ile siber güvenlik birimleri arasındaki iş birliği eksikliği yüzünden güvenlik sorunları yaşandığına inananların oranı yüzde 42 seviyesinde. Katılımcıların sadece dörtte birinden azı BT operasyonlarının ve güvenlik ekiplerinin, organizasyonu güvence altına almak için yeterince iyi düşünüyor. Uzmanlar iki taraf arasındaki zayıf uyum ve eşitsizliğe işaret etmekte. BT ekipleri normalde projelerin itici gücü olarak öne çıkıyor ama daha sonra güvenlik önlemleriyle yavaşlatıldıklarını hissediyorlar.

Çoğu kurumda değişiklik yönetimi süreci BT ekiplerine ait bir iş olarak kabul edilmekte. Fakat önemli bir ayrıma dikkat çekilmekte: Bu süreçte oluşan sorunları belirtmek siber güvenlik uzmanları tarafından yapılmalı ve onları düzeltmek de BT biriminin görevi olmalı. Ancak veriler buradaki güven eksikliğinin bölümler arasında sürtünmeye neden olduğunu göstermekte. Güvenlik uzmanlarının sadece yarısı (yüzde 49), BT çalışanlarının güvenlik uyarılarını dikkat alacağından emin. Yüzde 48 kadarı BT bölümünün veri ihlallerine karşı verimli olabileceğine ve yüzde 47 kadarı BT uzmanlarının yazılımları ve sistemleri güncel tutabileceğine inanmakta.

BT ve siber güvenlik uzmanları arasındaki çatışmalar, kuruluşların güvenliğini sarsarak amaçlarından uzaklaşmasına sebep oluyor. Komtera Teknoloji’ye göre, her iki tarafın da birbirine karşı şeffaf olması ve yönetim kurulunun gerek bütçe konularında, gerekse birimler arası yetkilendirmede daha detaylı davranması, dijital güvenliği kolay işlenebilir hale getirmek için uygun bir yaklaşım olabilir.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.