btbilgi

KPMG Türkiye’nin hazırladığı ‘Sektörel Bakış’ serisinin Telekomünikasyon raporuna göre, 2018’i büyüyerek kapatan telekom sektörü 2019’da da yüksek yatırım ve karlılık rakamlarına sahne olacak. Yatırım gerektiren teknolojilere finansman sağlamak isteyen telekom firmalarının, önümüzdeki dönemde teknoloji firmalarıyla daha fazla birleşme ve ortaklık seçeneklerini değerlendireceği öngörülmekte.

Rapora bakılırsa son 7 yılda ülkemizde GSYH ortalama yüzde 6,5 büyürken, bilgi ve iletişim sektörü aynı dönemde ortalama yüzde 7,7’lik büyüme göstermiş. 2018’de ekonomide yaşanan yavaşlamaya karşın sektörün yıllık büyüme hızı yüzde 4,6 ile genel GSYH’deki yıllık yüzde 2,6’lık büyüme hızını sollamış.

Telekom sektörüne 2004-2018 yılları arasında 12,6 milyar dolar net doğrudan yabancı yatırım girişi yapıldığı bilgisi veriliyor. Kasım 2018 itibariyle iletişim sektörü hisse senetlerinde yabancıların 2,2 milyar dolar tutarında yatırımları bulunmakta. 2018’in ilk 3 çeyreğinde net satış gelirleri, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 44,2 milyar TL seviyesine yükselmiş. Teknolojik gelişmeler ve altyapı iyileştirmeleri nedeniyle, 2018’in ilk 3 çeyreğinde yatırım giderleri yüzde 34,4’lük artışla 5,6 milyar TL seviyesine ulaşmış.

Telekom raporundan bazı başlıklar aşağıdaki gibi verilmiş:

  • Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekom Birliği verilerine göre 2007-2018 yılları arasında sabit hat kullanımı yüzde 18,8’den yüzde 14,1’e gerilemiş.
  • Aynı rapora göre mobil hat kullanımı ise yüzde 50,6’dan yüzde 107’ye ulaşmış.
  • 2018’de dünya nüfusunun artış hızı yüzde 1,1 olarak hesaplanırken, mobil telefon kullanımının artış hızı yüzde 2’ye, internet ve sosyal medya kullanımının artış hızı ise yüzde 9’a çıkmış durumda.
  • Avrupa Birliği genelinde mobil telefon yaygınlığı ortalama yüzde 100’ün üzerinde. En yüksek oran ise yüzde 187 ile Finlandiya’da.
  • 2019’un telekom gündeminde ilk sırayı 5G teknolojisini geliştirme ve ticari hayata adapte etme çalışmaları geliyor. 5G teknolojisine yönelik çalışmalarda ABD ve Çin arasındaki rekabet ön plana çıkıyor.
  • Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da internet kullanımı yaygınlığı yüzde 100’e ulaşmak üzere. Nüfus artışının göreceli olarak yüksek olduğu Asya ve Afrika’da ise bu oran hala çok yüksek bir büyüme potansiyeline sahip.

Raporun Türkiye ile ilgili kısmından en dikkat çeken bilgiler ise şöyle:

  • 2007-2018 yılları arasında sabit telefon abonelikleri yüzde 25,8’den yüzde 14,1’e gerilerken, cep telefonu aboneliği yüzde 87,8’den yüzde 99,8’e yükselmiş.
  • 2018 ikinci çeyrek itibariyle bir kişi Avrupa’da günde 8 dakika, aydaysa 250 dakika cep telefonu üzerinden konuşma yaparken; bu rakam Eylül itibariyle Türkiye’de ayda 459 dakikaya çıkıyor.
  • Türkiye’deki cep telefonu kullanıcıları her gün ortalama 15 dakikalarını, ayda ise 7,6 saatlerini telefonda konuşarak geçiriyor.
  • Mobil telefon yaygınlığı Eylül 2018 itibariyle yüzde 100’e yaklaşmış durumda.
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.