btbilgi

Dünya üzerine birkaç ülke hariç, neredeyse herkes Paris Antlaşması’nı imzaladı. Ama dünyayı korumak ve iklim değişikliğini engellemek üzerine söz verilen bu antlaşmaya herkes uymamıyor. Her ne kadar bu konuda çok olumsuz araştırma raporları geliyor olsa da, konuya gerçekçi ve iyimser yaklaşanlar da bulunmakta. Yeni bir raporda yenilenebilir enerji ve elektrikli çözümlerin bir birleşiminin, Paris Antlaşması tarafından belirlenen küresel iklim hedeflerine ulaşmak için yeterli olabileceği aktarılmakta.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (International Renewable Energy Agency – IRENA), yayımladığı küresel enerji raporunun 2019 sayısında bu fırsatı ele alıyor. ‘Küresel Enerji Dönüşümü: 2050’ye Giden Yol Haritası’ başlıklı raporda, 2050 yılında rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji tüketiminin üçte ikisini karşılamasının mümkün olabileceği ifade edilmiş. Ayrıca temiz enerji kaynaklarının 2050 yılına kadar küresel enerji üretiminin yüzde 86’sını sağlayabilme potansiyeli de bulunmakta.

Bunun da ötesinde, elektrifikasyon çözümleri ile yenilenebilir enerji birleştirilince oluşacak sonuç karbondioksit emisyonlarını toplamda yüzde 60 azaltabilir. IRENA’nın sunduğu yol haritasına göre dünya çapında 1 milyardan fazla elektrikli araç seviyesine erişmek, artan elektrik talebinin başlıca itici gücü olacak. Isı için kullanılan elektrik ve yenilenebilir hidrojen kaynaklarının ortaya çıkışı da bu konuda önemli gelişmeler olarak gösterilmekte.

IRENA Genel Müdürü Francesco La Camera raporla ilgili şunları aktarmakta: “Geleceğin güvenli iklim ortamına sahip olabilmek için yapılan yarış, şu dönemde belirleyici bir aşamaya girmiş durumda. Yenilenebilir enerji, artan karbondioksit emisyonlarını eğilimini tersine çevirmek için en etkili ve uygulanabilir çözüm. Yenilenebilir enerjinin derin bir elektrifikasyon yaklaşımı ile birleşimi, nihayetinde ihtiyaç duyulan elektriği üretirken oluşan emisyonların yüzde 75 oranında azalmasını bile sağlayabilir.”

Eğer rapordaki yol haritası takip edilirse, küresel ekonominin gelecek 30 yıl boyunca 160 trilyon dolara kadar tasarruf sağlayabileceği öngörülmekte. Bu tasarrufun en önemli kalemleri enerji sübvansiyonlarında, iklim hasarlarında ve kaçınılmaz sağlık maliyetlerinde azalma şeklinde saptanmış. Rapora göre temiz enerjiye geçiş için harcanan her 1 dolar, 7 kata kadar karşılık verebilir. Bu sayede küresel ekonominin 2050’de yüzde 2,5 büyüyebileceği tahmin edilmiş. Fakat raporda bunun için daha kararlı enerji politikaları ve ek yatırımlarla, daha hızlı bir enerji geçişine ihtiyaç duyulmakta olduğuna da dikkat çekiliyor.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.