btbilgi

Günümüzün trend teknolojilerinden blokzinciri, yakın gelecekte daha da büyük bir ilgi ile karşılaşabilir. Yani bir araştırmanın sonuçları, blokzinciri teknolojisine yönelik yatırımların önümüzdeki senelerde çığ gibi büyüyeceğine işaret ediyor. Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık firması KPMG’nin yürüttüğü Teknoloji Sektöründe İnovasyon Araştırması’nın konuyla ilgili bölümü, bu teknolojilere yapılacak yatırımların 2022 yılında, 2018’e göre 4 kat artacağına işaret etmekte.

Raporda blokzincirine yapılan risk sermayesi yatırımlarının 2018’de 2.85 milyar dolara ulaştığı aktarılmakta. Bu rakam 2017 yılına kıyasla yüzde 316 oranında bir artışa denk geliyor. Blokzinciri çözümlerine yönelik küresel ölçekteki harcamaların 2022 yılında 11,7 milyar dolara ulaşacağı öngörülmüş. Blokzincirinin şirketlere sağladığı katma değerin ise 2025 yılına kadar 176 milyar doları; 2030 yılına kadar ise 3,1 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor.

Firmanın gerçekleştirdiği CIO Araştırması’na göre teknoloji şirketlerinin yüzde 15’I, telekomünikasyon şirketlerinin yüzde 14’ü ve medya şirketlerinin yüzde 6’sı blokzinciri teknolojisine önümüzdeki 3 yıl içerisinde orta/büyük ölçekli bir yatırım yapmaya hazırlanmakta. Yeni inovasyon araştırmasına göre ise, katılımcıların yüzde 41’i şirketlerinin önümüzdeki 3 yıl içerisinde blokzincirini uygulamaya koyacağını açıklamış.

Blokzinciri uygulamalarının şirketlere sağlayacağı faydaların başında verimlilikte artış (yüzde 23 oranla) gelmekte. Onu ürün veya hizmette farklılaşma (yüzde 12), maliyette azalma (yüzde 9) ve daha iyi bir içgörü elde etme (yüzde 9) izliyor. Bu uygulamaları gerçeğe çevirmede en büyük zorlukların başında ispatlanmamış iş vakası (yüzde 24 oranla) gösterilmiş. Teknolojilerin karmaşıklığı (yüzde 14) ve bu alanda yeni yatırım için sermaye yetersizliği (yüzde 12) de gösterilen diğer önemli sebepler arasında.

KPMG kendisinin 2016-2017 yılları arasında yürüttüğü blokzinciri projelerinden yola çıkarak, blokzincirinin kullanımının mutabakat sürecinde veya hatalarda yüzde 95’e varan azalma sağladığını belirtmekte. Ayrıca veri etkinliğinde yüzde 40’a varan artış ve yüzde 25’e varan gelir artışına imkan sunduğu da verilen bilgiler arasında.

Bunlara ek olarak blokzinciri birçok üçüncü tarafı da kapsayan karmaşık bir tedarik zincirinin idaresini sağlayabilir ve duran varlıkların alımını dönüştürebilir denilmekte. BT sistemlerini, faaliyetleri düzene koyacak ve rutin adımları azaltacak şekilde değiştirme potansiyeli de göz ardı edilmiyor. Bir diğer avantaj sağladığı konu ise üçüncü tarafların performansının otomatikleştirilmesi ve gözlenebilir hale gelmesi. Bunun da hizmet seviyesi anlaşmasının (SLA) takip süreçlerinde iyileştirme anlamına geldiği ifade edilmiş.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.