btbilgi

Şirketler modern çağların ihtiyaç ve isteklerine, dijital dönüşüm ile cevap vermeye çalışıyorlar. Dönüşüm süreçleri onları rekabetçi kılacak, değişen tüketici tercihlerine uyumlu kılacak ve verimlerini artıracak. Fakat işlerinde giderek daha fazla aksaklıkla karşılaşmalarına rağmen, kurumların çoğu hala dijital dönüşüm programlarının emekleme evresinde. Bu konuda bir araştırma yapan Dell Technologies, küresel şirketlerle birlikte yerli işletmeler de yakın gelecek hakkında ne düşünüyor ve neyden endişe ediyorlar konusunu ele almış.

Dell Technologies Dijital Dönüşüm Endeksi (Digital Transformation Index) çalışmasında, bağımsız araştırma şirketi Vanson Bourne 42 ülkeden/alt bölgeden orta ve büyük ölçekli şirketlerdeki 4 bin 600 işletme lideriyle görüşmüş. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bu ülkelerdeki yöneticiler, kurumlarının dijital dönüşümde ne evrede olduğunu ve önümüzdeki 5 sene ile ilgili kaygılarını aktarmışlar. Endeks raporunun Türkiye ile ilgili bölümünden en dikkat çekici bilgi: Yerli işletmeler yüzde 90 oranında, gelecek 5 yıl içinde müşteri taleplerini karşılamakta zorlanmaktan korkuyor. Bu oran dünya çapında yüzde 51 oranında saptanmış.

Küresel işletmelerin yaklaşık üçte biri (yüzde 30) işletmelerinin dijital dönüşümde geride kalmasından endişe duyuyor. Türkiye’de ise dijital dönüşümde geride kalma konusunda endişeler dünya ortalamasının altında (yüzde 13). Ülkemizden elde edilen bulgular, işletme liderlerinin bir güven krizi eşiğinde bulunduğunu ve kalıcı engellerin yüzde 92 oranında işletme liderini harekete geçmekten alıkoyduğunu ortaya koymakta.

Türkiye’de dijital dönüşüm başarısının önünde ilk beş engel şu şekilde sıralanıyor:

  • Veri gizliliği ve güvenliği endişeleri (yüzde 45)
  • Bütçe ve kaynak yetersizliği (yüzde 40)
  • Olması gerekenden fazla bilgi (yüzde 35)
  • Üst seviye destek eksikliği (yüzde 29)
  • Olgunlaşmamış dijital kültür (yüzde 27)

Çalışmaya katılan neredeyse tüm yerli işletmeler (yüzde 89 oranında), işletmelerinin önümüzdeki beş yıl içinde güvenilirliklerini kanıtlamakta zorluk yaşayacağına inanmakta. Bu oran küresel olarak yüzde 49 civarında. Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık üçte biri (yüzde 29) kendi işletmelerinin yönetmeliklere (KVKK, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği, vb.) uygunluk sağlayacağına inanmıyor. Hem dünyada hem de Türkiye’deki kurumların yaklaşık üçte biri kendi işletmelerinin çalışan veya müşteri verilerini doğru şekilde koruyabileceğine de güvenmiyor.

Bu durum şirketlerin BT yatırım kararlarına da yansımakta. Türk firmaların önümüzdeki 1-3 yılda yapmayı planladığı en önemli teknoloji yatırımları şu şekilde:

  • Siber güvenlik (yüzde 70)
  • Bilişim merkezli yaklaşım (yüzde 59)
  • Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi (yüzde 52)
  • Bilişsel sistemler (yüzde 52)
  • Çoklu bulut ortamı (yüzde 51)
Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.