btbilgi

Eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, ulaştırmadan finansa hatta perakendeye kadar akla gelebilecek her sektörde teknolojik yenilikler ön planda. Tüm firmalar dijital dünyaya ve onun düönüştürdüğü yeni nesil tüketicilere hazırlanmaya çalışıyor. Dijital dönüşüm tetikleyici faktörler arasında değişen kullanıcı davranışları, teknolojinin ilerleme hızı ve giderek artan dijitalleşme önemli yer tutmakta.

Bu konuda çeşitli bilgiler veren SanalUzman.com, dijital dönüşüm sürecinde yazılım ve donanıma olduğu kadar insana da yatırım yapmanın önemine dikkat çekmekte. IMD (International Institute for Management Development) tarafından yayınlanan “Dijital Rekabet Gücü Raporu”nda Türkiye’nin genel sıralamada 52’inci sırada olduğu hatırlatılmış. Ülkemiz bilgi düzeyi bileşeninde 59, teknoloji bileşeninde 45, geleceğe hazır olma bileşeninde ise 42’inci sırada yer almakta.

Nielsen’in Dijital Dönüşüm Raporu’na göre ise, dünya nüfusunun internet kullanım oranı yüzde 53 iken Türkiye’de internet kullanımı yüzde 67 civarında. Ülkemizde insanların sosyal medyada geçirdiği ortalama süre ise ABD ve Çin ile kıyaslandığında yüzde 50 daha fazla. Fakat IMD’nin raporuna bakılınca, dijital dönüşüm alanlarında çok da yüksek bir yerde değiliz. Bu ikisinin karşılaştırılması sonucu tüketicilerin dijitalleşme çabalarının, kurumsal çabalarla birebir örtüşmediği sonucu çıkartılıyor.

SanalUzman.com dijitalleşme süreçlerinde en kritik olanın doğru adımlar atmak olduğuna değinmekte. Şirketlerin yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek için iş modellerini, ürünlerini, hizmetlerini, müşterilerine yaşattıkları deneyimleri ve iş yapış şekillerini sorgulayarak dijitalleşmeye ayak uydurmak zorunda kaldıkları aktarılıyor. Firmalar dijital dönüşüm için Hibrid Bulut, Sanallaştırılmış Ağlar, Hazır Depolama, Veri Analizi, Çok Katmanlı Güvenlik gibi araçlardan yararlanıyorlar.

Bu süreçte kurumları başarısızlığa iten noktalar ise dijital dönüşümü yanlış anlamak, üst yönetimden destek alamamak, yeterince odaklanamamak, değişime direnmek, hızlı olamamak ve yetenek açığı olarak rapor edilmiş. Ayrıca dijitalleşme sürecinde unutulmaması gereken en önemli konulardan birinin, çalışan istihdamında yetenek ve yetkinliklere verilen değer olduğu da önemle hatırlatılmakta.

Firmaların dijitalleşme süreçlerinde yetenek açığı sıkıntılarına değinen rapor, verimliliğin önemini daha çok hissettiğimiz bir dönemde olduğumuzu belirtmekte. Ölçek ayrımı yapmadan tüm kurumların, ihtiyaç duyulan projeleri freelance sistemi ile çözme gayreti içinde olduğu da bir gerçek olarak ifade edilmiş. Nitelikli uzmanların on-demand ve freelance çalışarak, hem kendilerini geliştirme hem de iş tatmini anlamında daha geniş imkanlara sahip olabileceği; bu yüzden de başta KOBİ’ler olmak üzere her ölçekten kuruma verimlilik artışı şeklinde fayda sağladığı da aktarılan görüşler arasında.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.