btbilgi

Yeni bir enerji raporuna göre, dünya çapında enerji talebi son 10 yılın en üst seviyesine gelmiş durumda. Bu da ne yazık ki beraberinde karbondioksit salınımlarında rekor bir seviye getiriyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), en yeni ‘Küresel Enerji ve Karbondioksit Durumu Raporu’nu (Global Energy & CO2 Status Report) yayımlamış. Rapora göre küresel ekonominin büyümesi, bazı bölgelerde soğutma ve ısıtma için kaynak kullanımının artması küresel enerji ihtiyacına tavan yaptırdı.

Raporda küresel enerji ihtiyacının 2017’ye göre 2018 yılında yüzde 2,3 oranında arttığı açıklanıyor. Tüketilen enerji için harcanan yakıtların atmosfere saldığı karbon emisyonları ise, önceki seneye göre yüzde 1,7 artarak 33 Gigaton seviyesine gelmiş.

Küresel enerji ihtiyacı tavan yaptı, karbon emisyonları azdıHer türlü yakıt çeşidine olan talep yükselmiş ama en büyük talebi doğalgaz görmüş. Doğalgaz dünya çapında enerji tüketimi artışının yüzde 45’inden tek başına sorumlu. Doğalgazın en çok tüketildiği ülkeler ise Çin ve ABD olarak saptanmış. Çin, ABD ve Hindistan aynı zamanda küresel karbon emisyonu artışının da yüzde 85’ini üstlenmekteler. Buna karşın Almanya, Japonya, Meksika, Birleşik Krallık ve Fransa’nın karbon salınımlarında düşüş gözlemlenmekte.

Rapora göre kömürün küresel enerji resmindeki yeri yıldan yıla azalıyor. Fakat ilginçtir ki 2017-2018 arasında kömüre olan talepte artış var. Sadece 2018 yılında kömür kaynaklı santrallerin atmosfere saldığı karbon salınım miktarı tek başına 10 Gigaton’u bulmuş. Kömür küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor. Bu artışın ardında büyük ölçüde Asya kıtasının ve özellikle de Çin’in bulunduğu belirtilmekte.

Küresel enerji ihtiyacı tavan yaptı, karbon emisyonları azdıDoğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtların geçici yükselişine rağmen, yenilenebilir enerji kaynakları küresel enerji talebinde büyük pay kapmış. 2018’de yenilenebilir enerjiye talep yüzde 4 artmış. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik de son 10 yılın en hızlı büyüme oranlarını görmüş durumda. Bu kaynak küresel büyümenin neredeyse yüzde 45’ine denk şekilde lanse edilmiş. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında sırası ile ilk üçü güneş, rüzgar ve hidroelektrik almakta. Bunların dışında pazarın kalan kısmı çeşitli biyoenerji kaynaklarından besleniyor.

Küresel enerji ihtiyacı tavan yaptı, karbon emisyonları azdıIEA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Fatih Birol raporla ilgili şu açıklamayı yapıyor: “2018’de küresel enerji talebinde olağanüstü bir artış gördük, bu on yılın en hızlı oranına işaret ediyor. Geçen sene küresel enerjideki büyümenin neredeyse yarısını oluşturan doğalgaz bir altın yıl olarak da kabul edilebilir. Ancak yenilenebilir alanındaki büyümeye rağmen küresel emisyonlar hala artmakta. Bu da tüm cephelerde daha acil eylemlere ihtiyaç duyulduğunu göstermekte. Temiz enerji çözümlerinin geliştirilmesi, salınımların engellenmesi, verimliliğin artırılması ve karbon yakalama/depolama benzeri yenilikçi fikirlere yatırımların teşvik edilmesi gerekli.”

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.