btbilgi

Cisco firmasının bu sene yedincisini yayınladığı Küresel Bulut Endeksi (Global Cloud Index) raporuna göre, veri merkezi uygulamaları yeni çoklu bulut ortamlarında hızla büyüyor. 2021 senesine gelindiğinde hiper ölçekli veri merkezlerinin tüm veri merkezi sunucularının yüzde 53’ünü, veri merkezi işlemci gücünün yüzde 69’unu ve veri merkezlerinde depolanan verilerin de yüzde 65’ini destekleyeceği öngörülmüş. Fakat bu hızlı büyümenin getirdiği önemli bir sorun var o da çoklu bulut ortamlarının güvenliğini sağlamak.

Bir başka raporda, geçtiğimiz sene yaşanan siber saldırıların yarısından çoğuun 500 bin dolardan fazla mali hasara neden olduğundan bahsedilmekte. Raporda çoklu bulut ortamlarının saldırıya karşı açık ve zayıf olmasında üç önemli sebep ön plana çıkartılmış. Birincisi doğru uygulanmayan güvenlik yönetimi yüzünden veri görüntüleme özelliğini ve ağ kontrolünü kaybetme riski. İkincisi gölge BT’nin beraberinde getirdiği riskler, yani güvenlik servisleri için BT departmanının atlanıp doğrudan İçerik Güvenliği Sağlayıcıları’ndan (CSP) hizmet alınması. Üçüncüsü de siber suçluların tekniklerini aynı hızla geliştirmeleri ve kötü amaçlı yazılımların son yıllarda geçirdiği büyük değişim.

Cisco rapora çoklu bulut çözümlerinin güvenliğini sağlamak için şirketlerin risklere açık ağın tamamını, uç noktaları ve bulutu kapsayabilen tamamlayıcı ve koordine bir yaklaşım benimsemesi gerektiğinden bahsedilmekte. Bir başka öneri ise şirketlerin çok bulutlu ortamlarda görüntüleme, analitik, kontrol ve hızlı çözüm oluşturabilme özellikleri sunmak üzere tasarlanmış araçları göz önünde bulundurması yönünde.

Ayrıca çoklu bulut ortamında belli bir düzeyde kontrole sahip olmak için, bulut kontrol sistemlerinin ve teknolojilerinin sistemlerde hazır halde olması gerektiği de aktarılmakta. Son olarak da müşterilerin tehdit verilerini gerçek zamanlı ve ölçekli olarak tespit etmesine ve ilişkilendirmesini sağlayacak bir çevresel güvenlik çözümünün kullanılması tavsiye edilmekte.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.