btbilgi

Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2050 yılına geldiğimizde, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 80 kadarı büyük şehirlerde yaşıyor olacak. Dünya nüfusunun kendisi ise 2019 yılındaki 7,7 milyar kişiden, 2050’de 9,8 milyara yükselmiş olacak diye tahmin ediliyor. O zamana kadar artacak nüfusu beslemek için en azından Brezilya büyüklüğünde yeni tarım alanı oluşturulması ve en verimli şekilde kullanılması gerektiği hesaplanmış. Fakat iklim değişikliği yüzünden doğal tarım alanları yetmemeye başlayınca, Superfarm gibi yenilikçi alternatiflere ihtiyacımız olacağı kesin.

Superfarm: Dikey tarımda minimum fiziksel ayak iziFransız mimari firması Studio NAB’ın geliştirdiği Superfarm konsepti, dikey tarım fikirlerini alıp mümkün olan en küçük fiziksel ayak izi üzerine yerleştirmeyi amaçlıyor. Geleneksel tarım yöntemlerine alternatif olması planlanmış bu projede, tarım için yeri olmayan deniz/nehir kıyısı şehirler hedeflenmiş. Toplamda 6 kattan oluşan dikey tarla yapısının tabanı 12 metreye 12 metre büyüklüğünde olacak. 34 metre yükseliğindeki kule tarlanın her katı farklı işlevler için ayrılmış.

Superfarm: Dikey tarımda minimum fiziksel ayak iziSuperfarm kulesinde zemin kat lojistik operasyonlarına ayrılmış durumda. Kulede yetiştirilen gıdalar burada depolanacak ve paketlenip dağıtıma sokulacak. 1’inci katta tüm operasyonların işletilmesi için gerekli ofisler bulunacak. 2’inci katta Ginseng, Aloe Vera ve Spiriluna gibi bitkiler toprakta yetiştirilecek. 3’üncü katta böcek çiftliği bulunacak. Böcek çiftlikleri geleceğin en önemli protein kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.

Superfarm: Dikey tarımda minimum fiziksel ayak izi4’üncü kat yosun ve türevlerinin yetiştirilmesi için ayrılmış. Yosunlar için özel tasarımlı bir fotobiyoreaktör var. 5’inci kat direk olarak “dikey tarım” fikri ile bütünleşmiş hidroponik tarlaları barındıracak. Bu katta ayrıca küçük bir balık yetiştirme tesisi de yer alacak. 6’ıncı kat sera görevi görüyor. Burada arı çiftliği ve meyve tarlası bulunacak. Superfarm’ın çatısında ise tüm binanın ihtiyacı olan elektriği ve ısıyı sağlayacak güneş panelleri ve rüzgar santrali kurulmuş.

Superfarm: Dikey tarımda minimum fiziksel ayak iziBu konsept hem olabilecek en az alana yerleşecek hem de lokasyon itibarı ile şehirdeki birçok dükkana ve restorana sağlıklı taze gıda ulaştırabilecek. Bunların dışında mahalle seviyesinde gıda üretimi ve ek iş alanları sağlaması açısından ekonomiye de katkısı olması söz konusu. Superfarm konspeti temiz enerji, sürdürülebilir kalkınma ve topraksız besin üretim konularında başarılı bir kombinasyon olarak değerlendirilebilir.

Yorumlar
btbilgi
PAYLAŞ
blank
xTRlarge, Türkiye'nin (TR) üretici ve yenilikçi potansiyelini sergilemek; farklı bakış açılarını, yeni tarzları, x sayıda yeni değeri, girişimi, fikri yansıtmak; teknolojiden doğaya, iş yönetiminden tasarıma, insana dair faaliyetlerin en geniş ufkunu sizlerle mümkün olduğu kadar geniş 'large" paylaşabilmek için yola çıktı. Geleceğe inancı olanlarla birlikte mesafe katetmeyi planlıyor.